Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Kunsten at netværke

2. november 2006

Den 1. December afholder EU-projektet Euroweaving en workshop om "Kunsten at netværke". Workshoppen er et tilbud til voksenundervisere, som allerede er involveret i et af Grundtvig netværkerne, eller som ønsker at blive partner eller koordinator i fremtiden.

Euroweaving udvikler praksis-orienteret vejledning og undervisningsmateriale, som skal hjælpe netværks-aktører. Det blev etableret, fordi netværk spiller en stadig større rolle i det europæiske arbejde med livslang læring.

December-workshoppen finder sted i Alden Besen i Belgien.

Arrangørerne oplyser, at deltagelse, inklusiv transport fra Bruxelles til Alden Biesen, er gratis, og at andre udgifter ofte kan dækkes af det Grundtvig-projekt, deltagerne er involeret i.
Rød pilMere om Euroweaving

Rød pilMere om workshoppen i Alden Besen