Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Kvalifikationer kan sammenlignes på tværs af grænser

11. december 2007

Kvalifikationer skal kunne oversættes og anerkendes fra det ene lands uddannelsessystem til det andet. Det er hovedformålet med European Qualification Framework, som Kommissionen netop har udsendt. Den fælles referenceramme vil også flytte fokus fra uddannelsesform til læringsresultat.

Af Michael Voss

På en konference i Lissabon i slutningen af november offentliggjorde Jan Figel, som er EU-kommissær for uddannelse og kultur, European Qualification Framework (EQF). Udtrykket kan oversættes til en fælles referenceramme for kvalifikationer.
EQF har været undervejs i EU-systemet i flere år og er nu blevet godkendt i Ministerrådet og i EU-parlamentet. Referencerammen er frivillig at anvende for EU's medlemslande, fordi uddannelser ikke er et område, hvor EU kan vedtage direktiver og pålægge landene bestemte systemer og handlinger.
Men i Danmark arbejdes der allerede med at udvikle en samlet dansk kvalifikationsramme med henblik på at knytte danske kvalifikationer til EQF.

Mobilitet og livslang læring
EQF består af otte kvalifikationsniveauer. De beskriver, hvad personen ved, forstår og er i stand til at udføre, uafhængigt af det system, som han eller hun har tilegnet sig kvalifikationerne i.
Kommissionen har to hovedformål med referencerammen:
• At fremme mobilitet mellem landene
• At fremme livslang læring

Den europæiske organisation for voksenuddannelse og folkeoplysning, EAEA, peger i en artikel på, at EQF flytter fokus fra uddannelses-input til output, fra uddannelsesplaner og fast pensum til læringsresultater og udbytte. . Det ser de tre fordele i:
• Det fremmer en bedre sammenhæng mellem uddannelse/oplæring og arbejdsmarkedets behov
• Det fremmer anerkendelsen af uformel og ikke-formel læring
• Det fremmer overførelsen og anvendelsen af kvalifikationer på tværs af landegrænser og uddannelsesystemer.

Også realkompetence
I Danmark arbejder et udvalg med at udarbejde en dansk referenceramme for kvalifikationer. I arbejdet deltager Undervisningsministeriet, Videnskabsministeriet, Kulturministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Fra Undervisningsministeriet deltager bl.a. chefkonsulent Jan Reitz Jørgensen.
Han oplyser, at den danske referenceramme skal understøtte livslang læring ved at synliggøre de forskellige uddannelsesveje til at opnå offentligt anerkendte uddannelser og skabe bedre grundlag for sammenligning og anerkendelse af kvalifikationer i uddannelsessystemet. Sigtet er også, at rammen skal kunne bidrage til at understøtte anerkendelse af realkompetence.

"Men det internationale perspektiv er naturligvis også helt centralt i arbejdet. En vigtig del af arbejdet består i at sikre sammenhæng med den europæiske referenceramme og se på, hvordan danske kvalifikationer kan indplaceres i forhold til den europæiske. Det skal at øge gensidig anerkendelse mellem danske og udenlandske kvalifikationer," fortæller Jan Reitz Jørgensen, som også har deltaget i den EU-arbejdsgruppe, som har udarbejdet EQF.

Parterne høres
Jan Reitz Jørgensen fortæller, at der i starten af det nye år igangsættes en bred drøftelse af arbejdet med en dansk kvalifikationsramme. Her vil relevante råd og udvalg, arbejdsmarkedets parter samt andre interessenter blive inddraget.
Han forventer, at der omkring sommeren 2008 vil kunne foreligge en model for en dansk kvalifikationsramme.
I næste fase vil den danske ramme blive implementeret i forhold til alle danske uddannelser, og der skal etableres forbindelse mellem den danske og den europæiske ramme, Anden fase skal være afsluttet i 2010, hvor de lande, der ønsker at deltage i EQF-samarbejdet, skal være klar.

Rød pilEU-Parlamentet om EQF

Rød pilEU-Kommissionen om EQF

Rød pilDFS' høringssvar om EQF