Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Links til viden om Adult Learning

18. februar 2003

Adult Learning Documentation and Information Network (ALADIN) har føjet 200 links til hjemmesiden http://www.aladin.no/ og forbedret videnplatformen for information og forskning om voksenundervisning, der har eksisteret siden 1999.

Det er nu muligt at søge efter fuld tekst-materiale, resumeer, referencemateriale, onlinerapporter, databaser, statistik o.a. om voksenundervisning. Adult Learning Links skal desuden tjene til udvikling af kapacitet og kompetence inden for videnstyring, hvorfor der er tilføjet et link til Resource Center Tools, der om fatter lins til onlinemanualer om biblioteksstyring, hvordan man opretter og kører dokumentations/ressourcecentre, og hvordan man udvikler internet- og IT-færdigheder.

Adult Learning Links bliver løbende opdateret, og alle kommentarer, særligt vedrørende de nye tilføjelser, er velkomne hos ALADIN Co-ordinator Lisa Krolak på e-mail  l.krolak@unesco.org