Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Livslang læring i de nordiske lande

18. juni 2003

Nordisk Ministerråd har udgivet hæftet Golden Riches - Nordic Adult Learning, der opsummerer arbejdet med at validering af formelle, uformelle og non-formelle kompetencer.

Kompetence og livslang læring er de overordnede temaer i Nordisk Ministerråds strategi for uddannelses- og forskningssamarbejde i 2000 - 2004. Det er en klar anerkendelse af det faktum, at voksne mennesker gennem hele livet tilegner sig viden og erfaring på flere forskellige læringsarenaer. Dokumentation og validering af voksnes realkompetencer er et centralt spørgsmål og et emne, som har stor bevågenhed i diskussionen om uddannelsespolitik i EU.

I 2000 nedsatte Nordisk Råd en ad hoc arbejdsgruppe, som skulle udveksle synspunter på landenes behandling af EU Kommissionens Memorandum om Livslang Læring. Gruppen fik desuden til opgave at vejlede Ministerrådet om fremtidige nordiske initiativer inden for livslang læring. Arbejdsgruppens forslag resulterede i, at de nordiske ministre for uddannelse og forskning i oktober 2001 nedsatte en projektgruppe, som skulle udveksle erfaringer med udgangspunkter for og metoder til validering af realkompetence.

En tidligere rapport havde vist, at de nordiske lande arbejdede meget forskelligt med implementeringen af realkompetence-begrebet, og det blev derfor anbefalet at undersøge, hvordan man kunne kvalificere og styrke de enkelte landes indsats.  

Golden Riches - Nordic Adult Learning kan rekvireres gratis ved henvendelse til Nordens Folkliga Akademi på tlf. + 46 31 69 56 00 eller e-mail: norden@nfa.se