Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


MS ansvarlig for NGO-sekretariat

25. august 2002

Mellemfolkeligt Samvirke skal etablere et NGO-sekretariat og administrere de midler, Udenrigsministeriet har afsat til NGO-aktiviteter under det danske EU-formandskab.

Udenrigsministeriet har meddelt, at regeringen afsætter 15 millioner kroner til NGO-aktiviteter i forbindelse med EU-formandskabet. En del af pengene skal gå til etableringen af et NGO-sekretariat forestået af Mellemfolkeligt Samvirke.

Det har ikke på noget tidspunkt være MS' mål at stå for administrationen af midlerne. Men da ministeriet ønskede dette og fremlagde et konkret forslag, besluttede organisationen at sige ja tak. I den forbindelse er det vigtigt for MS's at slå fast, at:

1. NGO-sekretariatet får en selvstændig daglig ledelse, og det er således ikke en del af MS' øvrige sekretariat.
2. NGO-sekretariatets dispositioner besluttes af en Styregruppe nedsat af Udenrigsministeriet.

Journalist Nicolai Kampmann er blevet ansat som leder af NGO-sekretariatet med øjeblikkelig virkning. Hans første opgave som sekretariatsleder blver at sørge for, at sekretariatet hurtigst muligt bliver i stand til at varetage sine opgaver.

- Der er allerede en del ansøgninger at tage stilling til, og det er et godt udtryk for NGO'ernes ambition om en fredelig og konstruktiv dialog med det danske EU-formandsskab. Sekretariatet hilser nye initiativer velkommen og vil aktivt og efter evne støtte NGO-arbejdet under formandskabet, siger Nicolai Kampmann.

Du kan læse mere om NGO-sekretariatet på www.ms.dk

For yderligere information, kontakt:
Bjørn Førde, generalsekretær for MS, på telefon 77 31 00 31eller mobil 20 28 08 44, eller
Nicolai Kampmann på telefon 77 31 00 26