Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Nordisk center for voksnes læring

14. august 2003

En rapport fra FOVU kan resultere i, at Nordens Folkliga Akademi (NFA) erstattes af et nyt nordisk center for voksnes læring.

I efteråret 2002 fik Nordisk Ministerråds styregruppe for nordisk folkeoplysning og voksenundervisning (FOVU) til opgave at gennemføre en undersøgelse af det nordiske samarbejde inden for folkeoplysning og voksenundervisning. 

Resultatet af undersøgelsen foreligger nu i rapporten 'Nordiskt center för vuxnas lärende', der dels skitserer det nordiske samarbejde, dels tager stilling til Nordens Folkliga Akademi. Rapporten skal danne grundlag for det fremtidige samarbejde omkring voksnes læring.

En af konklusionerne i rapporten er, at NFA's arbejdsområde hidtil har været for smalt, og at akademiet ikke har de nødvendige kompetencer i forhold til voksnes læring set i et helhedsperspektiv. FOVU forslår derfor, at der skal arbejdes med oprettelsen af en nordisk institution for voksnes læring, et center for udvikling og kompetence.

Du finder rapporten på www.norden.org/uddannelse/sk/publikationer.asp

Hele rapporten i word eller bestil rapporten gratis på vra@nmr.dk