Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Nordisk Netværk for Voksnes Læring

16. november 2004

Nordisk Ministerråds nye Netværk for Voksnes Læring (NVL) er ved at tage form. Den 1. november 2004 var der frist for at tilkendegive interesse for de stillinger, der oprettes til at koordinere netværket i hele Norden.
Nordisk Ministerråds styregruppe for Voksnes Læring SVL har nu udpeget hvilke personer og institutioner, der skal varetage koordinator-funktionerne.

Listen ser ud som følger:

Hovedkoordinator

Antra Carlsen, Nationellt centrum för flexibelt lärande, Sverige

Koordinatorer

Danmark        Danmarks Pædagogiske Universitet ved Agnethe Nordentoft

Finland           VSY Samverkande Bildningsorganisationerna ved Carola Annette Lindholm

Island             Fræðslumidstöd atvinnulifsins ved Sigrún Kristín Magnúsdottir

Norge             Voksenopplæringsforbundet ved Ellen Stavlund

Sverige           Väglednings- och lärcentrum i Kristianstad ved Nils Friberg

Kontaktpersoner

Åland              Living V&I AB, ved Viveca Lindberg

Kontakpersoner for Grønland og Færøerne udmeldes senere.

Redaktionssekretær

Finlands Folkhögskoleförening (SKY-FFF) ved Larry Kärkkäinen

 

Læs mere om netværk for voksnes læring på:

http://www.norden.org/VuxnasLarande/sk/index.asp