Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Nordisk rapport om fremtidens kompetencer udkommet

22. oktober 2007

Hvilke kompetencer skal vi udvikle, så at vi i fremtiden kan leve et godt liv og bidrage til en holdbar udvikling? Og hvilken rolle skal voksenuddanelsenre spille. De spørgsmål har en nordisk tænketank sat sig for et besvare i en rapport, der netop er udkommet.

Inspirationen for tænketanken var rapporten ”Norden som global vindernation”. Den blev udgivet i 2005 i et samarbejde mellem Huset Mandag Morgen og Nordisk Ministerråd.
På den baggrund nedsatte Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) tænketanken med repræsentanter for samtlige nordiske lande. Tænketankens medlemmer havde baggrund i forskellige samfundssektorer.

Tænketanken har nu udgivet sin rapport, der med deres egne ord er en ”dokumentation af, hvor de befandt sig i samtalen, da det var tid for at afslutte arbejdet”.
I arbejdet har de taget udgangspunkt i disse spørgsmål:
• Hvordan ser det fremtidige nordiske arbejdsmarked og samfund ud?
• Hvilke kompetencer må individer og organisationer have for at fungere på dette arbejdsmarked?
• I hvilke systemer og strukturer kan disse kompetencer udvikles?
• Hvordan kan den fælles nordiske kultur danne grundlag for en vinder-strategi for kompetence-levering og –udvikling?

Rapporten munder bl.a. ud i 19 bud på et konkurrencedygtigt Norden og 10 ”fremtidsbilleder”, som tilsammen danner tænketankens fremtidsscenarium.

I sammenfatningen skriver tænketanken bl.a.:
”I kompetencesamfundet er det ikke nok at ”have viden om”; man må i større udstrækning også have ”evne til at gøre”. Personlige kompetencer og evner til at handle på en måde, der skaber merværdi gør individet attraktivt på arbejdsmarkedet. Det kræver både indsigt om nødvendigheden fortsat at lære og forudsætninger for at kunne gøre det.
Det kræver en øget forståelse for selve kompetence-begrebet og en øget indsigt i, hvad som adskiller udvikling af kompetencer fra at udvikle viden om noget. Ud fra en definition af kompetence, der siger, at kompetence er evnen og viljen til at udføre en opgave ved at tilpasse sin viden og sine færdigheder må kompetenceudvikling være mangesidigt og sigte på samtlige bestanddele: evne, vilje, kundskab og færdighed.”

Rød pilSammenfatning af rapporten

Rød pil
Hele rapporten

Rød pil
Tænketankens hjemmeside 

Rød pilDFS-konference om rapporten
Rapporten præsenteres og diskuteres på en konference. Tilmelding er stadig mulig.