Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Nye stillinger og opgaver i Nordisk netværk for Voksnes Læring

14. oktober 2004

Nordisk Ministerråd har besluttet at oprette et Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL).

Det etableres for perioden 2005-2008 med Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL), Hässleholm i Sverige, som vært. NVL skal operere i en smal, decentraliseret organisation med nogle få tidsbegrænsede stillinger foruden opgaver, som varetages af nationale organisationer ved frikøb.

Undervisningsministeriet indbyder nu, parallelt med ministerierne mfl. i de øvrige nordiske lande, personer og organisationer/institutioner i Denmark, der er engageret i voksnes læring, til at søge de opslåede stillinger og opgaver inden for NVL. Vi håber på en stor og bred interesse for NVL.

Rød PilSe Indbydelse fra Undervisningsministeriet

Rød PilSe Inbjudan til intresseanmälan för tjänster och uppdrag inom NVL