Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Ny NGO sammenslutning

10. december 2002

NGO netværket 92-gruppen besluttede på en stiftende generalforsamling den 20. november 2002 at danne foreningen "92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling".   

92-gruppen består af i alt 20 organisationer bl.a. Mellemfolkeligt Samvirke, FN-Forbundet, Netværk for økologisk folkeoplysning og praksis (Øko-net), Danmarks Naturfredningsforening, Kvindernes U-landsudvalg m.m.

Den nye forenings formål er at bidrage til en bæredygtig udvikling i Danmark og resten af verden. Bæredygtig udvikling indebærer såvel fattigdomsbekæmpelse som beskyttelse af naturgrundlaget.

Foreningen skal forsat være et netværk af selvstændige organisationer, men foreningens politiske linje er uændret. Beslutninger om den politiske linje gælder fortsat i det omfang, medlemsorganisationerne kan tilslutte sig denne linje.

På generalforsamlingen valgtes Torleif Jonasson, FN-Forbundet, som formand og Thomas Færgemann fra Danmarks Naturfredningsforening som næstformand.

Yderligere oplysninger om foreningens vedtægter, medlemmer, arbejdsplan, opfølgning på Verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling, kontingentsatser m.m. fås hos 92-gruppens sekretariat, John Nordbo: jnordbo@ms.dk

c/o Mellemfolkeligt Samvirke, tlf. 77 31 00 06 - fax. 7731 01 11.  

Website: www92grp.dk     

Kilde: 92-gruppen.