Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Nyt nordisk netværk etableret

3. november 2005

DEMOS – om demokrati, aktivt medborgerskab og livslang læring

DEMOS er et nordisk lærings-netværk, der beskæftiger sig med demokrati og aktivt medborgerskab. Det er netop blevet etableret.

Bag initiativet står en række folkeoplysnings-organisationer i de nordiske lande, bl.a:

  • ABF Norden, paraplyorganisationer for oplysningsforbund med tilknytning til arbejderbevægelsen
  • FNV, Förbundet Nordisk Vuxenupplysning, paraplyorganisation for liberale oplysningsforbund
  • Den Nordiske Folkehøjskoleforening.

Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) er netværkets platform.

DEMOS har som målsætning at producere en hvidbog om de udvalgte emner.

I de nordiske lande er der for nyligt blev publiceret undersøgelser om magt og demokrati, og i Finland har regeringen etableret et policy-program om demokrati.

Hvidbogen vil indeholde fortolkninger af disse undersøgelser og policy-initiativer og diskutere spørgsmål som medborgerskab på lokalt, europæisk og globalt plan. Social kapital og grundlæggende tillid er også vigtige elementer i sammenhæng med livslang læring.

DEMOS’ redaktionsudvalg består af:

  • Erik Amnå, Sverige
  • Ove Korsgaard, Danmark
  • Per Selle, Norge
  • Björn Wallén, Finland.

John Steen Johansen fra AOF Denmark er sekretær, og organisationen fungerer som netværkets kontor.

Et start-seminar vil blive gennemført i februar 2006.

Yderligere information vil blive lagt ud på www.nordvux.net.