Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Ny udgave af det europæiske katalog over realkompetence-erfaringer

14. december 2007

Eksempler på arbejdet med realkompetence fra 29 europæiske lande indgår i den nye udgave af ”European Inventory – validation of non-formal and informal learning”. Kataloget afspejler nu de nyeste tendenser inden for afklaring, dokumentation og anerkendelse af realkompetence, der er opnået uden for det formelle uddannelsessystem.

Kataloget er baseret på en lang række nationale og internationale kilder og på interviews med involverede personer.

På European Inventory’s hjemmeside forklares formålet med kataloget:
”Læring, som foregår uden for det formelle uddannelsesystem, er af afgørende betydning for den enkelte, for virksomhederne og for samfundet som sådan. Den eksisterende information om realkompetence fra ikke-formel og uformel læring er imidlertid meget begrænset i de fleste lande. At gøre uformel og ikke-formel læring synlig og anerkendt er en væsentlig og udfordrende opgave.
Det europæiske katalog bidrager til at løse denne opgave ved at indsamle ny information om aktuel praksis i en lang række lande og ved at stille denne information, herunder ”best practice” eksempler, til rådighed for et bredt publikum. På den måde er det europæiske katalog et afgørende redskab for livslang læring i Europa.”
Rød pilEuropean Inventory