Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Pas til uddannelse og arbejde i EU

8. marts 2005

I december 2004 lå EU-parlamentets og Ministerrådets beslutning om Europass klar. I kølvandet på beslutningen fulgte en stor lanceringskonference, der blev afholdt af det luxemburgske EU-formandskab i samarbejde med EU-kommissionen. Konferencen fandt sted d. 31. januar og 1. februar i Luxemburg.

Den nyligt overståede lanceringskonference i Luxemburg markerede starten for det nye samlede Europass - for første gang blev de fem dokumenter, der skal gøre det nemmere for borgerne at søge arbejde eller uddanne sig i Europa, præsenteret i en fælles sammenhæng og markedsført under navnet Europass. De fem dokumenter består af: et CV, en sprogportefølje, et mobilitetsbevis samt tillæg til eksamensbeviser og erhvervsuddannelsesbeviser på fremmedsprog.

Formålet med beslutningen om Europass er at skabe en fælles ramme, der skal skabe større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer med henblik på at fremme den europæiske mobilitet. Europasset er således et tilbud til europæiske borgere, der giver dem mulighed for bredt at gøre rede for de kvalifikationer og kompetencer de har opnået i forbindelse med uddannelse, erhvervsarbejde, rejser mv. Europasset kan benyttes i forbindelse med jobsøgning og optagelse på uddannelser, og det er derfor særligt relevant ved job eller praktik- og studieophold i udlandet.

Fra 1. januar 2005 er der etableret et nyt nationalt Europass center i hvert europæisk land. I Danmark er Cirius udpeget til at være Nationalt Europass Center.
Rød PilSe her for yderligere oplysninger