Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Seminar om internationalt samarbejde

22. august 2005

CIRIUS inviterer hermed til seminar om internationalt samarbejde inden for voksenundervisning og folkeoplysning.
Seminaret omfatter bl.a.

  • oplæg om lokalt udviklingsarbejde med en international dimension v/seniorrådgiver Jan Sørlie, Vox - Nasjonalt Senter for Voksenlæring, Oslo
  • et panel med repræsentanter for institutioner og foreninger, der har erfaringer med styrkelse af egen lokal voksenundervisningspraksis gennem nordisk eller europæisk projektsamarbejde.
  • Vi håber også at se mange, der ikke tidligere har deltaget i internationale aktiviteter, men som kunne tænke sig at høre mere om mulighederne.

Målgruppe: Alle der arbejder inden for voksenundervisning og folkeoplysning. Fx undervisnings- og kulturinstitutioner, herunder biblioteker, foreninger, aktivitetscentre af enhver art, som tilrettelægger undervisningsforløb eller afholder folkeoplysende aktiviteter for voksne.

Tid og sted: Mandag 12. september 2005 kl. 10 - 16 hos CIRIUS, Fiolstræde 44, København, v/ Nørreport Station.

Pris: 300 kr. som dækker forplejning mv.

Tilmelding kan ske på CIRIUS hjemmeside, hvor man også kan se dagens program