Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Specialundervisning i Europa

13. november 2002

Den seneste udgave af nyhedsbrevet "EuroNews on Special Needs Education" kan nu læses på Det Europæiske Agenturs internetsider på adresse: www.european-agency.org

Nyhedsbrevet informerer om nye rapporter og publikationer om inkluderende undervisning og om brugen af IT i specialundervisningen. Der omtales en ny europæisk database med informationer, strategier og praksis, når det gælder udslusning og overgangen fra skole til videre uddannelse og erhverv.

Endvidere er der information om kommende konferencer og specialundervisningsområdet - herunder Den Europæiske Handicapdag i december 2002 og Det Europæiske Handicapår i 2003.

Nyhedsbrevet udgives på flere sprog bl.a. også dansk. Flere eksemplarer af den danske udgave af nyhedsbrevet og pdf-filer med illustrationer kan rekvireres fra Undervisningsministeriets sekretariat på: adm@european-acency.org eller hos pædagogisk konsulent Poul Erik Pagaard: Poul.Erik.Pagaard@uvm.dk

Kilde: Undervisningsministeriet, Uddannelsstyrelsen.