Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Stigning i Grundtvig ansøgninger

17. december 2002

Den 1. november var der ansøgningsfrist til Grundtvig 1, dvs. tværnationale samarbejdsprojekter, og der kom i alt 12 ansøgninger med dansk koordinator.

Der er god spredning blandt ansøgerne på forskellige institutions- og organisationstyper: Oplysningsforbund, daghøjskoler, højskoler, kommuner, amter, et universitet og et CVU.

Udvælgelsen foregår i to faser - de nu indkomne foransøgninger bliver vurderet, og de bedste bliver af EU-Kommissionen inviteret til at indgive en endelig og mere udførlig ansøgning.

Ansøgerne vil få beskred i begyndelsen af januar, og ansøgningsfristen til næste fase er den 1. marts 2003.

Kilde: Cirius, Nyhedsbrev, december 2002.