Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Tilbud om deltagelse i Grundtvig kontaktseminarer

11. maj 2005

Til uddannelses- og kulturinstitutioner, formidlingscentre og foreninger m.v., som har læringsaktiviteter for voksne.

Cirius gør jer hermed opmærksom på jeres mulighed for at deltage i et af en række Grundtvig-kontaktseminarer i udlandet. Seminarerne har forskellige temaer, men har alle til formål at skabe kontakter til udenlandske kolleger m.h.p. igangsættelse af internationale Læringspartnerskaber.
Ansøgningsfrist: 10. juni 2005. Der gives EU-tilskud til deltagelse i seminarerne.
Læs nærmere om tid, sted og temaer på Cirius' hjemmeside


Seminarerne henvender sig primært til institutioner uden tidligere erfaring med internationalt arbejde, men som arbejder med udvikling af egen praksis indenfor voksenundervisning, og som kunne tænke sig også at udvikle denne under inspiration fra kolleger i andre lande.

Deltagelse i et Grundtvig-kontaktseminar kan blive det første skridt på vejen til at etablere et sådant samarbejde, et såkaldt Grundtvig Læringspartnerskab, med start i 2006. Hvis man under seminaret aftaler at indgå i en projektgruppe, kan de involverede institutioner efterfølgende søge støtte til deres Læringspartnerskab, nærmere bestemt til nødvendige materialer og rejseudgifter forbundet med projektmøder med de udenlandske kolleger.

Evt. spørgsmål inden ansøgning om deltagelse i et kontaktseminar må gerne rettes til Cirius, Jens Dalsgaard tlf. 3395 7085 eller Annemarie Holm, tlf. 3395 7081 - eller på mail: grundtvig@ciriusmail.dk

CIRIUS er en styrelse i Undervisningsministeriet. CIRIUS er nationalt kontor for EU's tre uddannelsesprogrammer, Leonardo, Sokrates og Ungdom og for andre lignende ordninger, herunder uddannelsesprogrammer inden for Nordisk Ministerråd samt rent danske ordninger. Grundtvig udgør en del af Sokrates-programmet.

CIRIUS er viden- og informationscenter vedrørende internationalisering for hele uddannelsesområdet.