Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Unge muslimer for fred

11. marts 2009


100 unge muslimske fredsagenter er blevet uddannede og har fået eksamen i et samarbejde mellem to religiøst baserede svenske oplysningsforbund. ”Der er et stort behov for muslimske stemmer for fred og gensidig forståelse mellem muslimer og ikke-muslimer, mener Yasin Ahmed, en af projektlederne for Fredsagenterne.

Af Hetty Roth/InfoNet

Gennem to år har oplysningsforbundet Sensus, som har kristne rødder, og det muslimske oplysningsforbund Ibn Rushd tilbudt fredsstudier til unge muslimer i Sverige mellem 16 og 25 år, der vil bidrage til at nuancere billedet af islam i den svenske debat og udføre aktivt fredsarbejde.
I studiecirkler er et par hundrede unge muslimer nu blevet uddannede i fredsspørgsmål, og 100 af dem har fået diplom som ”fredsagenter”. Det indebærer, at de er parate til at gå ud og møde andre unge for diskutere freds- og konfliktløsning.
Fredsagenterne vil blandt  andet besøge skoler, virksomheder og organisationer, der ønsker en åben dialog om islams rolle i det svenske samfund. Grundlaget for fredsagenternes arbejde er afstandtagen fra vold, og formålet med projektet er at synliggøre de fredstanker, som findes i islam.

Muslimsk fredsbevægelse
Diplomerne til de 100 ny-eksaminerede fredsagenter blev delt ud på en fredskonference på Kulturhuset i Stockholm. Ved den lejlighed blev der også lanceret en muslimsk fredsbevægelse, ”Svenske muslimer for fred og retfærdighed, og bogen ”Salam – om krig, fred og islam”, en håndbog i islamisk fredskultur.
Konferencen blev åbnet af handelsminister Ewa Björling, som blandt andet udtrykte sin støtte til fredsagenterne:
”Jeg er imponeret over den måde, hvorpå I, unge svenske muslimer, har givet nyt liv til det, som vi nogen gange kalder ”den svenske model”,” sagde hun.

Europæisk udbredelse
Et yderligere mål for både fredsagenterne og fredsbevægelsen er at sprede den folkeoplysende fredstanke i Europa. Under Sveriges EU-formandsskab i EU i andet halvår af 2009 håber man, at de hundrede svenske fredsagenter kan blive til tusind europæiske fredsagenter.


Sverige har ni oplysningsforbund, der har basis i forskellige typer folkebevægelser, ide-baserede organisationer eller politiske partier, og som gennemfører folkeoplysning for voksne.
Det muslimske oplysningsforbund Ibn Rushd blev officielt godkendt fra og med 2008.
Oplysningsforbundet Sensus har 32 medlemsorganisastioner, blandt andet den Svenske Kirke.