Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Konference

Konference

Øget kvalitet gennem udvikling af voksenlæreres kompetencer
Voksenunderviseren skal arbejde på tværs af sektorer, kursistprofilen ændrer sig, og der sættes øget fokus på fastholdelse. Det stiller nye krav til lærerens kompetencer, og det er temaet for en konference d...
16. marts 2012 - Konference
Usynlig gif til layout
Mød to ministre på DFS-medlemsmøde
Folkeoplysningen som kultur er temaet for DFS’ medlemsmøde den 12. april. Christine Antorini og Uffe Elbæk vil tale – den ene lidt mere liv end den anden. Efter medlemsmødet afholder DFS’ repræsentantskabsm...
16. marts 2012 - Konference
Usynlig gif til layout
Aktiv aldring og solidaritet mellem generationer
2012 er EU’s år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer. Man kan søge om økonomisk støtte til lokale aktiviteter, der passer med EU-årets formål. Den 1. oktober er udnævnt til ”Gen...
16. marts 2012 - Konference
Usynlig gif til layout
Parat til uddannelse og karriere
Konsekvenser af ungepakken er temaet for den årlige konference for vejledere i UU-centre, på ungdomsuddannelser og de frie kostskoler. Blandt emnerne er folkeoplysning og vejledning i fællesskaber. Professionsh&osl...
29. februar 2012 - Konference
Usynlig gif til layout
Få mere gennemslagskraft
Sådan bruger folkeoplysningen kommunikation og lobbyvirksomhed til at skaffe bedre vilkår og nye muligheder. På fem regionale seminarer kan skoleledere og bestyrelsesmedlemmer blive klogere på, hvordan får de folkeoplysn...
23. februar 2012 - Konference
Usynlig gif til layout
Konference om aftenskole-portal
24 af landets kommuner har en fælles portal for aftenskolekurser. Hvordan den kan markedsføres, er et af temaerne på portalens konference den 29. februar.   Det er blandt andet lan...
31. januar 2012 - Konference
Usynlig gif til layout
Naturvidenskabelig dannelse
Folkehøjskolernes Forening inviterer til idéseminar. Hvordan kan højskoler, uddannelser og virksomheder i samarbejde kan medvirke til at flere får mulighed for og lyst til at tage fat på de naturfaglige problemstillin...
12. januar 2012 - Konference
Usynlig gif til layout
Nydanskere i foreningen
Integrerer I nydanskere i jeres forening, eller vil I gerne gøre det? DFS inviterer til det foreløbigt sidste møde i rækken af møder omkring frivilligt arbejde i folkeoplysningen. Mødets formål er ...
12. januar 2012 - Konference
Usynlig gif til layout
Året for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne
2012 er europæisk år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. Året skal bruges til at diskutere, hvordan vi skaber de bedste rammer for aktive ældreliv i Danmark.       ...
2. januar 2012 - Konference
Usynlig gif til layout
På kanten af arbejdsmarkedet
Unge og voksne på kanten risikerer helt at blive ekskluderet af arbejdsmarkedet. Hvilke uddannelsesinitiativer kan der indgå i beskæftigelsesindsatsen? Det er temaet for Uddannelsesforbundets konference den 9. februar. ...
20. december 2011 - Konference
Usynlig gif til layout
Produktionsskolernes erfaringer med nydanskere
En håndfuld produktionsskoler har arbejdet systematisk med at rekruttere nydanske elever. Den 12. januar inviterer Produktionsskoleforeningen til seminar for at udveksle viden og erfaringer på området. ”Antal...
2. december 2011 - Konference
Usynlig gif til layout
Tidlig tilbagetrækning eller livslang læring?
Hvilke seniorordninger har vi, og hvordan får vi omsat dem i praksis. Det er et af temaerne på et seminar om livslang læring for seniorer. Seminaret bygger på rapporten ”Social Partners: out with early exit – in wi...
29. november 2011 - Konference
Usynlig gif til layout
Ønskebørn 2.0
Den medicinske udvikling og bioteknologien giver os nye muligheder for at forme fremtidens børn? Fem folkeoplysende organisationer inviterer til konference om bioteknologiens muligheder, forskernes visioner og borgernes politiske ansvar. ...
22. november 2011 - Konference
Usynlig gif til layout
Frivillig på hverdagslivets arenaer
Årets mange sjove, kreative og virkningsfulde aktiviteter bliver præsenteret på Den officielle nationale afslutningsevent for Frivillighedsåret 2011. En tur rundt gennem hverdagslivets arenaer krydret med nutidens ...
10. november 2011 - Konference
Usynlig gif til layout
Nordisk konference om samarbejde mellem biblioteker og voksenlæring
Det norske Voksenopplæringsforbundet inviterer til en erfaringskonference som led i det nordiske projekt ”Rum for dannelse – rum for læring”. Projektet udveksler ideer og erfaringer og ser på modeller for samarbejd...
9. november 2011 - Konference
Usynlig gif til layout
Livslang læring i kunst og kultur
Deltagelse i amatørkultur og i det kulturelle foreningsliv er også læring. Hvordan kan dette læringsudbytte beskrives? Det er temaet for en konference, som afslutter et multilateralt udviklingsprojekt. Konfe...
28. oktober 2011 - Konference
Usynlig gif til layout
Folkestyret og de frivillige organisationer
Kan folkestyret overleve af sig selv? Og hvilken rolle spiller det frivillige arbejde i fremtidens folkestyre? Det er nogle af de spørgsmål, der bliver rejst på tre debatmøder. De tre mød...
26. oktober 2011 - Konference
Usynlig gif til layout
Voksenundervisning for bæredygtig udvikling
Den 7. oktober inviterer Nordisk Netværk for Voksnes Læring til seminar i København om, hvilke læringstilbud om bæredygtig udvikling der er brug for. Seminaret vil fokusere på tilbud fra folkehø...
20. september 2011 - Konference
Usynlig gif til layout
Mød andre frivillige foreningsfolk
Der er et uudnyttet potentiale for frivilligt arbejde blandt unge. Det er et af temaerne på Projekt Frivilligs Oktoberkonference. På konferencen kan man også få inspiration til at involvere frivillige fra firmaer, foræld...
14. september 2011 - Konference
Usynlig gif til layout
Samarbejde mellem frivillige og virksomheder
AFLYST! ”En fælles succes” er titlen på en konference, der skal inspirere og klæde virksomheder og frivillige foreninger på til at skabe fælles succes gennem samarbejde og til at kunne debattere kompleks...
9. september 2011 - Konference
Usynlig gif til layout
Hvordan udformes en kommunal folkeoplysningspolitik?
På seks regionale konferencer vil frivillige, foreningsledere og folkeoplysere kunne få information og inspiration til arbejdet i kommunerne med at formulere en folkeoplysningspolitik.  Repræsentanter for id...
8. september 2011 - Konference
Usynlig gif til layout
Både frivillig og professionel
Frivillige kan arbejde meget professionelt. Men de professionelt ansatte kan også overtage frivillige organisationer. Det var to af temaerne på DFS’ medlemskonference på Kolle Kolle. Af Michael Voss (Fotos: Flemming Gjedde) ...
2. september 2011 - Konference
Usynlig gif til layout
DFS laver frivillighedsforum
Frivilligt arbejde er fundamentet for alle DFS’ medlemsorganisationer. Derfor samler DFS nu interesserede medlems- og partnerorganisationer i et Frivillighedsforum. Første møde afholdes dagen før valget. I praksis udmø...
1. september 2011 - Konference
Usynlig gif til layout
Hvad har du lært i livet i dag?
Anerkendelse af uformel læring er et temaerne på en konference om bedre kvalifikationer til fremtidens arbejdsmarked. På konferencen kan man møde erfaringer fra uddannelsesverden, arbejdsmarkedet og resultatet ...
30. august 2011 - Konference
Usynlig gif til layout
Nydanskere, foreningsliv og medborgerskab
Hvordan kan foreningslivet i Danmark blive klædt på til arbejdet med en mere mangfoldig medlemsgruppe? Hvordan kan et aktivt foreningsengagement styrke unge nydanskeres vej ind i fællesskabet? Det er temaerne på en konference i...
10. august 2011 - Konference
Usynlig gif til layout
Frie skoler sætter kurs
Konferencen er aflyst  Nationalt Videncenter for Frie Skoler inviterer til konference. Temaet er: ”Fra videnssamfund til konkurrencesamfund – hvad betyder det for ”de frie skoler”? Konferencen finder sted i L...
8. august 2011 - Konference
Usynlig gif til layout
Husk årets Kolle Kolle Konference
Hvordan samarbejder frivillige og professionelle i folkeoplysningens verden, og hvordan kan folkeoplysningen løse samfundsopgaver for det offentlige? Det er hovedtemaerne på DFS’ medlemskonference. Konferencen finder sted den 25....
3. august 2011 - Konference
Usynlig gif til layout
Potentialer og dilemmaer i fremtidens voksenpædagogik
En række organisationer afholder den 28. september et voksenpædagogisk ”Træf” med fokus på aktuelle temaer i dansk voksenpædagogik: potentialer og dilemmaer i fremtidens voksenpædagogik. Arrangø...
30. juni 2011 - Konference
Usynlig gif til layout
I-dage handler også om integration, læring og foreningsliv
I-dage er en to-dages konference. Den handler om indvandring, men også om inspiration, ide-udveksling, integration og internationalt input. I-dage finder sted i København d. 6.-7. oktober 2011. Rammerne for konferencen er Københ...
28. juni 2011 - Konference
Usynlig gif til layout
Få dine gode historier om frivillige i medierne
Frivillighedsrådet inviterer til kommunikationskursus. Med oplæg af kommunikationskonsulent Lotte Hansen kan deltagerne idéudvikle om spændende aktiviteter og kvalificere deres PR og kommunikations indsats i Frivilligheds&arin...
27. juni 2011 - Konference
Usynlig gif til layout
Medlemskonference om frivillighed og professionalisme
Nu er programmet for årets DFS-medlemskonference på plads. Hvordan samarbejder frivillige og professionelle i folkeoplysningens verden, og hvordan kan folkeoplysningen løse samfundsopgaver for det offentlige? Det er konferencens hov...
24. juni 2011 - Konference
Usynlig gif til layout
Hvordan uddannelsen hjælper samfundet
Det Nordiske Kompetenceprojekt inviterer til midtvejs-seminar i Lund, den 8.-9. september. Overskriften er ”Hvordan kan uddannelse hjælpe samfundet til at klare udfordringer, gribe mulighederne og gennemføre forandringer?” H...
22. juni 2011 - Konference
Usynlig gif til layout
Kvalitet i anerkendelse af realkompetencer
Anerkendelse af realkompetencer foregår med meget stor variation på uddannelsesinstitutionerne. Det gælder også kvaliteten. Nu inviterer NVR til en konference, som sætter fokus på kvalitet i anerkendelse af realkomp...
20. juni 2011 - Konference
Usynlig gif til layout
Frivillighed og professionalisme
Den 25.-26. august afholder DFS sin årlige medlemskonference, som i år har overskriften ”Folkeoplysning mellem frivillighed og professionalisme”. Igen i år foregår konferencen på Kolle-Kolle kursuscenter. Vi...
16. maj 2011 - Konference
Usynlig gif til layout
Husk inspirationsdagen for sproglærere
Fristen for tilmelding til inspirationsdagen "Bedre kursusbeskrivelser og nye kursusbeviser" nærmer sig: 23. maj, og der er stadig ledige pladser. Arrangementet henvender sig bl.a. til sproglærere hos oplysningsforbundene. P&ar...
16. maj 2011 - Konference
Usynlig gif til layout
Både pessimister og optimister havde ideer og løsninger
”Hvis ikke folkeoplysninger åbner op og bliver mere fleksibel, dør vi. Så træder andre til.” Sådan advarede en deltager i debatten om folkeoplysningens nærmeste fremtid på DFS’ jubilæu...
12. maj 2011 - Konference
Usynlig gif til layout
Gamle værdier i en ny tid
Værdifællesskabet var et centralt tema for både undervisningsministeren, formanden og deltagerne i DFS’ 70 års jubilæumsmøde. Men de gamle værdier er ikke en sovepude. ”Samme mål, n...
19. april 2011 - Konference
Usynlig gif til layout
Udvid din pædagogiske værktøjskasse
Kan teorien om de mange intelligenser inspirere lærere i folkeoplysningen? Kan den hjælpe voksne, som vender tilbage til skolebænken? Det er temaerne for et en-dags-kursus i Uddannelsesforbundets lokaler i København. Form&ar...
13. april 2011 - Konference
Usynlig gif til layout
Hvordan har demokratiet det i aftenskolerne?
Fire oplysningsforbund inviterer lærere, ledere og bestyrelsesmedlemmer til workshop om demokrati i aftenskolerne. Arrangementet gennemføres i København, Odense og Viborg. ”Aftenskolen er verdensmester i demokrati! Det mene...
11. april 2011 - Konference
Usynlig gif til layout
Kan aftenskolen og biblioteket samarbejde?
Torsdag den 28. april samles aftenskolefolk med bibliotekarer for at diskutere mulighederne for at samarbejde: uformel og ikke-formel læring. Er du tilknyttet en forening eller skole hos en af DFS’ medlemsorganisationer, betaler DFS 500 kr....
8. april 2011 - Konference
Usynlig gif til layout
Ikke flere pladser til DFS-jubilæumsmøde
Lidt over 100 har tilmeldt sig DFS’ jubilæumsmøde den 14. april i Nationalmuseets festsal. Det er derfor nødvendigt at lukke for tilmelding. Mødet markerer DFS’ 70 års jubilæum, og det finder ste...
31. marts 2011 - Konference
Usynlig gif til layout
Møderække om frivillige i folkeoplysningen
På tre møder vil folkeoplysere få mulighed for at udveksler erfaringer og få inspiration i arbejdet med at inddrage frivillige og folkevalgte i arbejdet. Frivillighedsåret, Projekt Frivillig for unge på u...
28. marts 2011 - Konference
Usynlig gif til layout
Forebyg fedme
Op mod halvdelen af alle danskere er overvægtige eller lider af fedme. Mange forsøg på at forebygge er slået fejl. På en konference sætter Teknologirådet et nyt handlingsoplæg til debat. ...
24. marts 2011 - Konference
Usynlig gif til layout
Aftenskoleportals erfaringer og fremtid
Web-portalen aftenskole.nu afholder konference den 12. april. På konferencen vil man både udveksle erfaringer og vise de, der ikke er med i samarbejdet, hvilke muligheder der ligger i projektet. Da den fælles webportal aftenskole.nu...
15. marts 2011 - Konference
Usynlig gif til layout
Rum for uformel læring
Folkeoplysningen og folkebibliotekerne har uformel læring som spidskompetencer. En konference for folkeoplysere, biblioteksfolk og politikere skal styrke samarbejdet og skabe et bredere spektrum af uformelle læringstilbud til land...
1. marts 2011 - Konference
Usynlig gif til layout
Lærende og interkulturelle møder
Udviklingen går stærkt inden for integrationsområdet. Der er et stort behov for, at forskere og praktikere lærer af hinanden. Det er formålet med en konference på Mälardalens högskaa ved Eskilstun...
1. marts 2011 - Konference
Usynlig gif til layout
Pligt og parat
Ungepakken 2009 har givet uddannelsesvejledere markant nye opgaver. Opfylder de unge deres uddannelsespligt er en af dem. Den årlige vejlederkonference skal hjælpe vejlede at implementere de nye regler og afdække konsekvenserne. &r...
25. februar 2011 - Konference
Usynlig gif til layout
70 års jubilæumsmøde
DFS inviterer til medlemsmøde i forbindelse med repræsentantskabsmødet. Mødet, der markerer DFS’ 70 års jubilæum, ser fremad: Folkeoplysningens fremtid er på dagsordenen. Debatten på jubil&ae...
22. februar 2011 - Konference
Usynlig gif til layout
Fantasi og frivillighed i folkeoplysningen
Har du lyst til at finde ud af, hvordan folkeoplysning kan være meget andet end kurser i mindfulness eller italiensk for begyndere? Med disse spørgsmål inviterer SFOF til Volunteer-Kickoff-Camp den 19. marts – for al...
17. februar 2011 - Konference
Usynlig gif til layout
Medlemsmøde om den nye folkeoplysningslov
I allernærmeste fremtid fremsætter regeringen forslag til en ny folkeoplysningslov. Organisationerne får mulighed for at afgive høringssvar. Derfor inviterer DFS til medlemsmøde, hvor vi skal drøfte loven og den ...
17. januar 2011 - Konference
Usynlig gif til layout
Læremidler og lærerroller i arbejdet med IT 2.0
Hvilke didaktiske og pædagogiske muligheder og udfordringer indebærer IT 2.0? Dansk Pædagogisk Tidsskrift og forskningsprogrammet Medier og it i læringsperspektiv ved DPU, Aarhus Universitet, inviterer til oplæg og debat ...
17. december 2010 - Konference
Usynlig gif til layout
Dialog om voksen- og efteruddannelserne
Hvordan kan de folkeoplysende skoler spille ind i voksen- og efteruddannelsernes beskæftigelsesindsats i hovedstadsområdet? Interesserede skoler har mulighed for at byde ind med det på det stiftende møde i et nyt dialogforum. ...
1. november 2010 - Konference
Usynlig gif til layout
Fremtiden for voksen- og efteruddannelsen
På en konference i december vil resultater og erfaringer fra det nyeste forsøgs- og udviklingsarbejde på Voksen- og Efteruddannelsesområdet blive præsenteret. Samtidig vil vinderen af en konkurrence om innovativ praksis ...
27. oktober 2010 - Konference
Usynlig gif til layout
Hvad skal Danmark gøre?
Tre organisationer inviterer til halvvejskonference, som skal gøre status over FN-tiåret (2005-2014) for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Arrangørerne lægger op til, at konferencen formulerer anbefalinger til regeri...
15. oktober 2010 - Konference
Usynlig gif til layout
Handledygtige borgere skaber bæredygtig udvikling
Uddannelse for bæredygtigudvikling skal give befolkningen ansvar og kompetencer til selv at skabe bæredygtig udvikling.  En stor nordisk konference skal bidrage til, at uddannelsesinstitutionerne, folkeoplysningen og lokalsamfundet sa...
11. oktober 2010 - Konference
Usynlig gif til layout
Konference om livslang vejledning
Kvalitetspræget livslang vejledning er i fokus på dette års dialogkonference, som finder sted 4. november i København. Konferencen afholdes i samarbejde med Det Nationale Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning. U...
1. oktober 2010 - Konference
Usynlig gif til layout
Mellem folkeoplysning og hårde kompetencer
Hvordan kan man forene folkeoplysningens klassiske dyder med politiske krav om faglige og boglige fag og resultater, der er målbare og valide. Det er et tema for US-centerets konference, som tager udgangspunkt i ungdomsskolerne, men samtidig beh...
17. september 2010 - Konference
Usynlig gif til layout
Konference om kvalitet
Er det muligt at systematisere arbejdet med voksnes læring, så vi trygt  kan tale om kvalitetstilbud. På et nordisk seminar vil Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) præsentere en model og nordiske eksempler...
7. september 2010 - Konference
Usynlig gif til layout
KL-konference om ungdomsuddannelse til alle
Flere unge skal have en ungdomsuddannelse, så de kan få et sikkert fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er temaet for en konference, som Kommunernes Landsforening afholder i oktober. ”Det er ambitionen, at sætte et f...
1. september 2010 - Konference
Usynlig gif til layout
Tag kampen op
”X-factor-samfundet forsvinder ikke. Det bliver kun værre. I repræsenterer indsigt, substans og fysisk samvær. Det er jeres ansvar at tage kampen op.” Sådan lød Christians Haves appel til de forsamlede folkeo...
25. august 2010 - Konference
Usynlig gif til layout
Plads til de vilde og de utilpassede
De vilde piger, de utilpassede indvandrerdrenge, de super-kloge og dem med autisme, DAMP og andre diagnoser. Hvordan bliver der plads til dem alle i uddannelserne? Det er temaet for konferencen "Livslang Læring for alle?" Konferencen ...
18. august 2010 - Konference
Usynlig gif til layout
At skabe længsel efter det åbne hav
Med dette poetiske billede fra en fransk forfatter satte Nordisk Råds generalsekretær tonen for en konference om motivation i voksnes læring. Længsel, håb og drømme var ord, der i resten af de to dage blev væ...
17. juni 2010 - Konference
Usynlig gif til layout
Hvad er det nye?
RCE-netværket inviterer til konferencen "Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - hvad er det nye?". På konferencen kan deltagerne diskutere emnet i teori og praksis, udveksle erfaringer og viden, samt at inspirere til nye ini...
1. juni 2010 - Konference
Usynlig gif til layout
Vækst og velstand for folkeoplysningen
Organisation, produkt og markedsføring – hvordan kan folkeoplysningen gøre det bedre? Det er temaet for den årlige DFS-medlemskonference, som vil tage afsæt i Tænketankens scenarier og teser. Dansk Folkeoplysni...
1. juni 2010 - Konference
Usynlig gif til layout
Dialog med kommunerne om specialundervisning
En bred dialog mellem myndigheder og undervisningsinstitutioner om specialundervisning for voksne. Med det formål inviterer Center for Offentlig Kompetenceudvikling til en konference, som særligt skal bringe ”kommunerne på bane...
7. maj 2010 - Konference
Usynlig gif til layout
Museer møder folkeoplysere
Folkeoplysere og voksenundervisere kan lære af museer – og omvendt. Det er tanken bag en international konference i København. Konferencen skal være med til at overføre viden mellem europæiske museer og europ&aeli...
7. maj 2010 - Konference
Usynlig gif til layout
Ny inspiration, udfordringer og perspektiver på realkompetence
Nationalt Videncenter for Realkompetencevurderinger inviterer til konference med fokus på centrale aspekter ved anerkendelse af realkompetencer. Realkompetence sættes ind i den brede uddannelsespolitiske og arbejdsmarkedspolitiske sammenh&...
7. april 2010 - Konference
Usynlig gif til layout
Indvandrere som miljø-ambassadører i lokalområdet
37 indvandrerkvinder blev ambassadører for et bedre miljø i deres boligkvarterer, på deres arbejdspladser og i deres foreninger. På fem seminarer i Odense, Esbjerg, Århus, Aalborg og Frederiksberg præsenterer proj...
7. april 2010 - Konference
Usynlig gif til layout
Folkeoplysende tilbud til unge og voksne med ADHD
Kan folkeoplysningen udvikle forskellige relevante og kvalificerede tilbud til personer, der har ADHD? Det er temaet for et miniseminar arrangeret af Daghøjskoleforeningen. På seminaret vil Daghøjskoleforeningen præsentere ...
24. marts 2010 - Konference
Usynlig gif til layout
Nordisk viden om realkompetence
Det kræver en holdningsændring hos uddannelsesinstitutionerne, hvis vi skal have succes med anerkendelse af realkompetence. Sådan konkluderede en repræsentant for Undervisningsministeriet efter at have deltaget i to dages semin...
18. marts 2010 - Konference
Usynlig gif til layout
Debatmøde om folkeoplysningens udfordringer
Siden foråret 2009 har en tænketank i DFS-regi været igennem en dialog- og inspirationsorienteret proces. Ved et debatmøde den 29. april fremlægger tænketanken sine resultater. DFS inviterer til debatmøde...
11. marts 2010 - Konference
Usynlig gif til layout
100 dage efter topmødet
Klimaforum København inviterer til en nordisk klimakonference for folkeoplysere fra hele Norden. Kampagneresultater og nye input til arbejdet med klima, borgerinddragelse og folkeoplysning er indholdet af konferencen. Konferencens hovedopl&ael...
26. februar 2010 - Konference
Usynlig gif til layout
Unge i gråzonen
På den ene side har de ikke brug for særforanstaltninger fra samfundets side. På den anden side har de store personlige problemer og udfordringer at kæmpe med. Disse unge er temaet for den 10-års jubilæums-konferenc...
18. februar 2010 - Konference
Usynlig gif til layout
Livslang læring i historisk belysning
Et åbent seminar på DPU vil sætte livslang læring i historisk belysning. Seminaret lancerer samtidig  Årbog for Uddannelseshistorie 2009. På dette åbne seminar vil redaktionen på År...
8. februar 2010 - Konference
Usynlig gif til layout
Kurser for medlemmer af folkeoplysningsudvalg
”Det folkeoplysende arbejde har aldrig været vigtigere.” Sådan lyder titlen på tre kurser for dem, der netop er blevet medlemmer af folkeoplysningsudvalgene. Det er Fritid og Samfund, der inviterer til kurserne, s...
4. februar 2010 - Konference
Usynlig gif til layout
Samarbejde om den kompetente borger
Strategiske ledere og innovationsmedarbejdere fra folkeoplysningen, folkebibliotekerne ogvoksenundervisningen i hele landet inviteres til en workshop om fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker. · Hvordan sikrer vi i fæ...
2. februar 2010 - Konference
Usynlig gif til layout
Guldkorn om klima-aktiviteter
Den 21. januar lukkede og slukkede Peoples Climate Action med en evalueringskonference. På PCA’s hjemmeside kan man nu se og høre nogle af de guldkorn, som deltagerne bidrog med. Projekter og medlemsorganisationer mødtes d...
1. februar 2010 - Konference
Usynlig gif til layout
Kognitiv metode i undervisning og vejledning
Kognitiv metode kan hjælpe unge, der mistrives, med at lave positive livsforandringer og ændre uhensigtsmæssige vaner. Undervisere og vejledere tilbydes grundkursus og grunduddannelse i metoden. ”15-20 procent af alle u...
18. januar 2010 - Konference
Usynlig gif til layout
Uddannelsespolitiske udfordringer
De danske oplysningsforbund kan bidrag med de værdier, der findes i Danmark, til de fælles uddannelsespolitiske initiativer i Europa – bl.a. med kombinationen af formelle og ikke-formelle uddannelser. Det er et af temaerne på e...
12. januar 2010 - Konference
Usynlig gif til layout
Professionalisering af voksenlærere
En konference i Malmø i marts måned vil styrke diskussionen om professionalisering af voksenlæreren og skabe et gensidigt inspirerende møde mellem nordiske og europæiske tanker på området. Konferencen vil...
4. januar 2010 - Konference
Usynlig gif til layout
Vejen til sundhed i hverdagen
”Hvor går man hen i Nyborg, hvis man gerne vil have hjælp til sundere madvaner, god motion og savner fællesskab?” Sådan lød spørgsmålet til over 100 borgere, der deltog i et dialogmøde om ...
27. oktober 2009 - Konference
Usynlig gif til layout
Mødelokaler under klimatopmødet
Under klimatopmødet i december vil det også strømme til med foreninger, bevægelser og enkeltpersoner. Både danske og udenlandske organisationer arrangerer møder og seminarer. Mangler I et mødested, er der ...
26. oktober 2009 - Konference
Usynlig gif til layout
Nobelprismodtager fortæller om den sociale virksomhed
Dr. Muhammad Yunus er en af vor tids store inspiratorer for såvel virksomheder som den sociale sektor. Han gæster København den 4. december kl. 14-17. Dr. Muhammad Yunus har med Grameen Bank vist, hvordan social og økonomis...
20. oktober 2009 - Konference
Usynlig gif til layout
Husk seminar om Individuel Forberedende Uddannelse
Der er seks dage til tilmeldingsfristen for seminaret om Individuel Forberedende Uddannelse. IFU er et ny undervisnings- og vejledningskoncept - et tilbud til unge og voksne på kanten af vidensamfundet. På et seminar i november kan...
6. oktober 2009 - Konference
Usynlig gif til layout
Udvikling eller afvikling af den danske udddannelsesmodel?
Er partsstyret er under pres, og er vi på vej mod et markedsstyret uddannelsessystem? På en konference i november sætter FOFU fokus på de historiske begrundelser for den aktuelle uddannelsespolitiske situation. FOFU er en for...
30. september 2009 - Konference
Usynlig gif til layout
Norden som kundskabsarena
Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) og Nordisk Konservativ Studienemd (NKS) inviterer til et seminar, der fokuserer på Nordens kompetencebehov. Tre spørgsmål vil stå i centrum på seminaret: •&nbs...
23. september 2009 - Konference
Usynlig gif til layout
Seminar om Individuel Forberedende Uddannelse
Individuel Forberedende Uddannelse er et ny undervisnings- og vejledningskoncept. På et seminar i november kan man høre om baggrunden for konceptet, kritiske kommentarer og ideer til, hvordan folkeoplysende skoler kan implementere koncept...
21. september 2009 - Konference
Usynlig gif til layout
Krisen, de unge og arbejdsmarkedet
Center for Ungdomsforskning inviterer til en konference, som sætter spot på den stærkt stigende ungdomsarbejdsløshed. Indtil for nylig var de unge en eftertragtet arbejdskraft, der kunne gå fra job til job. Men hvad sker...
17. september 2009 - Konference
Usynlig gif til layout
Dialog- og debatmøde om folkeoplysningsudvalget
Fremtidens opgaver for folkeoplysningen og rammerne for at udføre dem diskuteres i disse måneder intenst i det nationale folkeoplysningudvalg. På et møde den 5. oktober kan alle folkeoplysere få indblik i arbejdet og in...
9. september 2009 - Konference
Usynlig gif til layout
Hvordan skal en ny lovgivning på fritidsområdet se ud?
Hvilke konsekvenser vil det få, hvis folkeoplysningsloven opdeles i en foreningslovgivning og en voksenundervisningslovgivning? Det er et af de spørgsmål, som repræsentanter for folkeoplysningen, idrætten og ungdomsorgan...
25. august 2009 - Konference
Usynlig gif til layout
Informationsmøder om folkeoplysning og internationale netværk
Hør nærmere om mulighederne for mobilitet, netværk og internationalt samarbejde igennem Nordplus Voksen- og Grundtvig-programmerne den 28. september i København og den 30. september i Århus. Møderne henvender ...
20. august 2009 - Konference
Usynlig gif til layout
Svigter skolen kreativiteten?
Kun én time om ugen har eleverne på et flertal af landets skoler undervisning i billedkunst. Med en konference i september vil Danmarks Pædagogiske Universitetsskole sætter fremtidens muligheder for æstetiske og materiel...
20. august 2009 - Konference
Usynlig gif til layout
Stadig plads på kursus for realkompetenceguider
Godt en uge endnu har erfarne folkeoplysere mulighed for at tilmelde sig et kursus, der gør jer til realkompetenceguider og frontløbere i arbejdet med afklaring og dokumentation af realkompetence. Fristen er 25. august.   ...
13. august 2009 - Konference
Usynlig gif til layout
Gratis vurdering af realkompetencer
Lærere og vejledere kan også få deres realkompetencer vurderet - gratis! 25. august er sidste frist for at til melde sig to regionale informationsmøder om ordningen. På regionale møder i september informere...
13. august 2009 - Konference
Usynlig gif til layout
Livslang læring og velvære
Den 12. internationale konference, arrangeret af tidsskriftet LLinE, får “livslang læring og velvære” som tema. Arrangørerne indkalder nu papers til konferencen, der finder sted i januar 2010 i Finland.   ...
11. august 2009 - Konference
Usynlig gif til layout
Bliv realkompetenceguide
Grib chancen for at blive uddannet som frontløber for arbejdet med realkompetence. DFS tilbyder igen erfarne folkeoplysere et kursus, der giver dig mulighed for at undervise andre undervisere i folkeoplysningen og aktive i foreningerne i arbejd...
15. juli 2009 - Konference
Usynlig gif til layout
Lærere og vejledere kan blive realkompetencevurderet
På regionale møder i september informerer DFS og to lederforeninger om de muligheder, som lærere og vejledere har for at få deres realkompetencer vurderet. Året ud refunderer Undervisningsministeriet deltagerbetalingen f...
1. juli 2009 - Konference
Usynlig gif til layout
Pædagogisk udvikling gennem samarbejde
Udviklingsseminaret ”Next Practice” byder på erfaringsudveksling, debat og visionsdannelse. Det henvender sig til projektansvarlige inden for konkret uddannelsessamarbejde og pædagogisk udvikling af skoleformerne. Seminaret f...
18. juni 2009 - Konference
Usynlig gif til layout
Aktivt medborgerskab i Europa
Aktive og kreative dage med dans for demokrati, guidning gennem flere religioner, forstæders parlament, muslimske fredsvagter og meget andet. Det tilbyder det svenske Folkbildningsförbundet og den europæiske EAEA, når de til sep...
18. juni 2009 - Konference
Usynlig gif til layout
Inspiration til at arbejde med realkompetence
Få inspiration til og viden om arbejdet med realkompetence-vurdering. NVR afholder to seminarer for alle, der professionelt arbejder med vejledning, afklaring, dokumentation og/eller vurdering af realkompetencer.   I invitationen skriver N...
10. juni 2009 - Konference
Usynlig gif til layout
Bestil lokaler til klimatopmøde
Foreninger, græsrødder og andre NGO’ere kan være med til at påvirke processen under klimatopmødet i København til december. Det sker på et parallelforum, der foregår i DGI-byen. Om kort tid &ari...
9. juni 2009 - Konference
Usynlig gif til layout
Godkendt uden anmærkninger
Diskussionslysten blandt folkeoplyserne var tilsyneladende udtømt på debatmødet om det nationale folkeoplysningsudvalg. I hvert fald klarede DFS-forsamlingen repræsentantskabsmødets 9 punkter på under en time &nd...
28. april 2009 - Konference
Usynlig gif til layout
Mellem flygtige og forpligtende fællesskaber
Mellem flygtige og forpligtende fællesskaber ”For at bidrage til det demokratiske medborgerskab må folkeoplysningens frivillighed kombineres med forpligtelse,” sagde formanden for det nationale folkeoplysningsudvalg, Jens S...
27. april 2009 - Konference
Usynlig gif til layout
Hvis VEU-centre er svaret
….hvad er så spørgsmålet. Sådan skriver FOFU i indkaldelsen til et fyraftensarrangement, som sætter fokus på den forestående etablering af VEU-centre. LO og en forsker fra Aalborg Universitet læg...
14. april 2009 - Konference
Usynlig gif til layout
Er der brug for kommunernes folkeoplysningsudvalg
Har udvalgene levet op til intentionerne? Er der den nødvendige dialog med udvalgets bagland? Kan udvalgene være aktive medspillere i fritidspolitikken? Disse spørgsmål vil blive belyst på to høringer.   ...
26. marts 2009 - Konference
Usynlig gif til layout
Viden og læring i frivillige kulturorganisationer
14 fortællinger fra aktive inden for dans, husflid, og bygningsbevaring er udgangspunktet for et seminar om erfaringslæring, modellæring og mesterlære. Seminaret handler også om udfordringerne for frivillige organisatione...
10. marts 2009 - Konference
Usynlig gif til layout
Mellem individualisering og standardisering
På en konference i maj vil Center for Ungdomsforskning præsentere bogen ”Ungdomsliv”. Bogen behandler både uddannelse og vejledning, arbejdsliv samt fritids og foreningsliv, og den trænger ind i en række af un...
4. marts 2009 - Konference
Usynlig gif til layout
Diskuter folkeoplysningens fremtid med politikerne
Om kort tid går regeringens Folkeoplysningsudvalg i gang med sit arbejde. Den 23. april er der mulighed for at diskutere folkeoplysningens opgaver og rammer med udvalgets formand og med en række folketingspolitikere. Undervisningsminist...
24. februar 2009 - Konference
Usynlig gif til layout
Mønsterbrud og social arv
Center for Ungdomsforskning afholder den 26. marts i år sin årlige medlemskonference. Temaet er ”Mønsterbrud eller reproduktion af den sociale arv. Årsager og sammenhænge.” DFS har 10 gratis pladser. Progr...
18. februar 2009 - Konference
Usynlig gif til layout
Balanceakten indleder konference om bæredygtig udvikling
Undervisningsministeriet inviterer til fernisering og konference om FN-ti-året for "Uddannelse for bæredygtig udvikling". 10 skulpturer, der symboliserer temaet, vil bliver opsat på Christiansborg Slotsplads, og e...
16. februar 2009 - Konference
Usynlig gif til layout
Hvad skal en voksenlærer kunne?
Et nordisk netværk om voksenpædagogik har gennemført to pilotkurser for erfarne voksenundervisere. Netværket gør foreløbig status over deres arbejde på et nordisk voksenpædagogisk seminar i marts i Os...
11. februar 2009 - Konference
Usynlig gif til layout
Ord09 om læsevanskeligheder
Ord09 er en lærende konference for alle, der ønsker opdateret viden om læsevanskeligheder blandt børn, unge og voksne. Temaerne spænder fra tidlig identifikation, forebyggelse og indsats, debat om inklusion i undervisni...
10. februar 2009 - Konference
Usynlig gif til layout
Rytmisk og sproglig realkompetence
Rytmisk Center og Studieskolen har udviklet to meget forskellige bud på afklaring og dokumentation af realkompetence efter kurser. De præsenterer deres erfaringer på et seminar den 10. marts. De to skoler skriver i invitationen: &rd...
5. februar 2009 - Konference
Usynlig gif til layout
Folkeoplysningens pædagogiske kvaliteter
Hvilke kvaliteter er særlige for den folkeoplysende pædagogik, når det handler om at skabe motivation for læring? Kan vi noget særligt for dem, der er mindst motiverede på forhånd? Det er temaet for et DFS-sem...
21. januar 2009 - Konference
Usynlig gif til layout
Klimakrise Nej - Tak
Øko-net fejrer femten års jubilæum med klimaseminar, reception, støttefest og generalforsamling. ”Vores vanvittige forbrug og kollektive selvbedrag” er temaet for seminaret. På receptionen præsenterer ...
12. januar 2009 - Konference
Usynlig gif til layout
Civilsamfundet som læringsarena
Forskernetværket ESREA inviterer til seminar om civilsamfundet og sociale bevægelser som ramme for læring og sammenhængen med folkeoplysningen. Konferencen er både for praktikere og forskere. Konferencen med titlen &ld...
9. januar 2009 - Konference
Usynlig gif til layout
Find højskolernes kerne
Nu er tiden inde til at sætte gang i en større og dybere debat om højskolens kerne. Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark inviterer både medlemmer og ikke-medlemmer til et debatmøde. I indkaldelsen skriver F...
7. januar 2009 - Konference
Usynlig gif til layout
Læring, praksis og politik
Med denne overskrift afholder Danmarks Pædagogiske Universitet afskedskonference for Knud Illeris. Konferencen handler om den uddannelsespolitik, der aktuelt er i højsædet i Danmark og mange andre lande. Resulterer den i en læ...
19. december 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Hvordan bruger vi gratismedierne?
Facebook, YouTube og mange andre nye medier er dukket op. Hvordan bruger vi dem til at udbrede kendskabet til vores aktiviteter? DATS afholder seminar om gratis PR, branding, storytelling og kommunikation. DATS er amatørteatrenes organisation...
12. december 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Kan kompetencer overføres?
Er det muligt at overføre kompetencer fra arbejdsmarked eller fritidsaktivitet til uddannelsessystemet? NVR inviterer til konference om de grundlæggende principper bag de øgede muligheder for anerkendelse af realkompetence, bå...
9. december 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Gode erfaringer med kulturmøde
De etniske minoriteter fylder ikke meget i folkeoplysningen i dag. Men det kan der gøres noget ved. Positive og forskelligartede erfaringer gav inspiration til arbejdet med kulturmøde og interkulturelle kompetencer på DFS’ me...
5. december 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Har man ret til livslang læring?
Er livslang læring en rettighed? Det er temaet for en konference, som LLinE afholder i januar 2009. På konferencen vil man belyse temaet i et europæisk perspektiv. Arrangørerne definerer temaet således: ”I mange ...
10. november 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Organisationer med succes, hvad gør de?
Afrika InTouch, Red Barnet Ungdom og Socialistisk Folkepartis Ungdom er alle tre organisationer, som i de senere år har oplevet en massiv fremgang i medlemstal og aktiviteter. På et møde hos DUF fortæller de hvordan. Dansk U...
31. oktober 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Tilmelding til årets Kollekolle konference
I år handler DFS’ medlemskonference om kulturmøde og interkulturelle kompetencer. De, der har forsøgt at tilmelde sig, har nemt kunnet få det indtryk, at de havde problemer med deres it-kompetencer. Men fejlen er helt p...
24. oktober 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Hvordan underviser man i klima?
Der er store udfordringer forbundet med at formidle klima-problemer og -løsninger. Med undervisere som målgruppe arrangerer bl.a. Dansk Naturvidenskabsformidling en en-dags konference om emnet ”Klimaforandringer imellem magt og med...
7. oktober 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Generation Y
Nå-generation, generation X og Z, og for øjeblikket dominerer den såkaldte generation Y debatten om uddannelse og arbejdsmarkedet. Hvor kommer de mere eller mindre negative generationsbetegnelser fra, og hvad dækker de over? ”Generation Y – mellem ...
30. september 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Anerkendelse af realkompetence i det formelle uddannelsessystem
Hvilket læringssyn og myter ligger til grund? Hvilke uddannelsespolitiske og økonomiske dagsordner er på spil? Hvad betyder anerkendelsen af realkompetencer for almendannelsen? Disse spørgsmål oplægsholdere og deltagere på FOFU's årskonference f...
26. september 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Samspillet mellem AMU og FVU
Med en konference vil Undervisningsministeriet inspirere til at gøre voksnes kompetenceudvikling til et fælles indsatsområde for AMU og FVU. Målsætningen er at nå de AMU-kursister, som ellers ikke vil delta...
24. september 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Dansk bidrag til verdenskonference
I maj 2009 afholder UNESCO verdenskonference om voksenuddannelse og livslang læring. 6. oktober i år inviterer den danske UNESCO nationalkomite til et fyraftensmøde, som skal diskutere og forberede danske holdninger til brug for regeringen på verden...
17. september 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Kulturmøde og interkulturelle kompetencer
Hvordan udvikler vi interkulturelle kompetencer? Hvordan skaber vi samarbejde med etniske minoriteters netværk, og hvad skal vi gøre, når kulturmødet går i hårdknude. Det er temaerne på DFS' &ari...
15. september 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Fremtidens kompetencer på arbejdspladsen
Hvordan kan Region Nordjylland og i nordjyske virksomheder sikre, at nordjyder tilegner sig kompetencer i særklasse og medvirker til vækst og fremgang i regionen? For at diskutere det arrangerer en række nordjyske uddannelsesinstitutioner en konfere...
15. september 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Lokale medier vil inspirere nyt medieforlig
Public service begrebet er under kraftig angreb, og de lokale medier er skrevet ud af Radio- og Fjernsynsloven. Sammenslutningen af Medier i Lokalsamfundet vil ind i loven igen og afholder derfor en høring om emnet den 18. september. I invitationen...
15. september 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Bedre rammer for de frivillige
Frivilligpolitik er titlen på et af de kurser, som Foreningshøjskolen tilbyder. Blandt de andre titler er ”Rollen som bestyrelsesformand” og ”Samarbejde med erhvervslivet. Foreningshøjskolen tilbyder kurser og netværk til frivillige og ansatte i fr...
4. september 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Kvalitet i voksnes læreprocesser
Nordisk netværk inviterer til konference, der skal skabe indsigt i samt diskutere og perspektivere begrebet ”kvalitet” i konkrete voksenpædagogiske sammenhænge. Kvalitet skal udvikles og raffineres i en fortsat ud...
1. september 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Nytter det at spare på energien?
Det Økologiske Råd og oplysningsforbundet NETOP København inviterer til debat om det kollektive kontra det individuelle ansvar for energibesparelser. Nytter det at spare, og er kvoter et godt virkemiddel, er nogle af spørgsmålene, der skal diskutere...
20. august 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Netværk og lokaldemokrati skaber udvikling
Hvad skal der til for at gøre de mindre byer og landdistrikter attraktive at bosætte sig i? Hvilken rolle spiller kulturen, den kommunale service, det folkelige engagement for udviklingen af disse områder? Det afholder Fritid & Samfund og Varde ...
15. august 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Aktivt medborgerskab på europæisk plan
Fritid & Samfund invitererer til conference i Århus den 23. september. Konferencen er afslutningen på et EU-Grundtvigprojekt med titlen ”Strengthening Participative Democracy through Collaborative Learning”. Konferencen foregår på engelsk. I in...
12. august 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Klimaforum København
Overblik, synlighed, inspiration og koordination. Med en række møder og en hjemmeside vil Klimaforum København være med til at sikre, at klimaforandringerne bakkes op af en engageret og aktiv befolkning. 9.9. afholdes første møde. NETOP København, ...
6. august 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Bliv realkompetence-guide
Grib chancen for at blive uddannet som frontløber for arbejdet med realkompetence. DFS tilbyder en kvalificeret efteruddannelse for erfarne folkeoplysere, som er interesserede i at undervise andre i at arbejde med realkompetenceafklaring og -dokume...
5. august 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Demokratisk medborgerskab i skolen
Konferencen Demokratisk medborgerskab i skolen tager udgangspunkt i de seneste års forsøg med at introducere medborgerskab som et fagligt og socialt element i skolens hverdag. Konferencen er arrangeret af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU)...
9. juli 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Innovative læreprocesser i praksis
Voksenundervisere fra de nordiske lande har nu muligheden for at deltage i et kursus og udviklingsforløb. Udbyttet vil både været øget viden og flere praktiske færdigheder. Initiativet til kurset kommer fra NVL’s nordiske arbejdsgruppe “Voksenpædag...
25. juni 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Demokratisk dialog i praksis
Hvordan kan vi leve med demokratiske dilemmaer i en uperfekt verden, og hvordan kan vi forholde os til et demokrati under forandring. Det er temaet for et nordisk kursus, som finder sted til oktober. Kurset henvender sig til dig: - der ønsker prakt...
19. maj 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Større plads til folkeoplysningen
”Vores betydning skal smitte mere af på regeringens strategier for voksen- og efteruddannelse,” sagde Per Paludan Hansen på DFS’ repræsentantskabsmøde. DFS vil arbejde for få nedsat et regeringsudvalg, som bl.a. skal belyse folkeoplysningens betydn...
8. maj 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Sådan dokumenterer højskoler realkompetence
Højskoleforeningen inviterer til seminar om højskolernes kompetenceportfolio. På seminaret præsenteres et konkret modelprojekt, der er afviklet på seks gymnastik- og idrætshøjskoler i perioden samt konkrete resultater fra projektet "realkompete...
6. maj 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
At købe og lære på samme tid
Forbrugerne har stor magt, hvis de bruger den. Men det kræver viden, kompetencer og refleksion. Derfor skal vi lære at være forbrugere, og det kan bl.a. ske i butikken. Det var nogle af temaerne på konferencen ”Bæredygtig forbrugerlæring”. Af Mich...
28. april 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Fyraftensmøde om kompetenceuvikling
FOFU inviterer til et arrangement om det nye Nationale Center for Kompetenceudvikling. FOFU står for Foreningen for forskning og udviklingsvirksomhed i folkeoplysning og voksenundervisning. I invitationen forklarer de, at det nye centers opgaver om...
22. april 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Kvalitet i voksnes læring
"Jeg ved ikke, hvad kvalitet er, men jeg genkender den, når jeg ser den." Med dette Platon-citat stiller NVL spørgsmålet: Genkender vi kvalitet i voksnes læring, når vi ser den? Spørgsmålet vil blive diskuteret på en konference i maj i St...
31. marts 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Organisering af læring
I dag skal læring være målrettet, præcis, individuel, dynamisk og til rådighed lige, når den lærende har behov for den, og der kræves øget effektivisering. Hvordan kan de mangeartede og til tider modsatrettede behov imødekommes? Det diskuteres på en...
25. marts 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Efteruddannelse på tværs af Øresund
Danskere og svenskere skal i højere grad arbejde på tværs af grænserne. Der kræver mere efteruddannelse, mener Voksen Pædagogisk Center. De inviterer derfor til to dialog- og inspirationsmøder, som kan munde ud i et projekt. I invitationen skriver ...
12. marts 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Et liv i et spændingsfelt
Hvordan er det at være ung med minoritetsbaggrund, og hvordan arbejdes der med integration i forskellige sektorer af samfundet? Det er temaet for en konference, som Center for Ungdomsforskning arrangerer. Konferencen henvender sig til alle, der arb...
10. marts 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Har du overvejet efteruddannelse i udlandet?
Ny mulighed i Grundtvig-programmet for inspiration og efteruddannelse til alle med aktiv praksis indenfor voksnes læring. Grundtvig-programmet giver tilskud til efteruddannelse og opkvalificering i udlandet for alle relevante personalegrupper med a...
10. marts 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Mange kursustilbud til foreningsfolk
Bliv bedre til foreningsarbejde. Det kunne være fællesoverskriften for en stribe kursustilbud til ansatte, bestyrelsesmedlemmer og ledere i frivillige foreninger. Tilbuddene kommer fra Foreningshøjskolen. ...
10. marts 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Det delte Danmark
Hvordan kan vi imødegå en opsplitning af det danske samfund? Hvordan kan fordomme og myter nedbrydes? Hvordan kan der skabes kontakt mellem grupper, der ellers ikke mødes i det offentlige rum? Kunst, kultur og folkeoplysning kan sætte fokus på probl...
10. marts 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Skal vi have en ny lov om folkeoplysning?
Den nuværende folkeoplysningslov har efterhånden fungeret i 17 år - Er den ved at være forældet? Er der behov for en helt ny lovgivning eller er det tilstrækkelig at foretage nogle justeringer? Det sætter Fritid & Samfund til debat den 25. april...
7. marts 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Kulturel mangfoldighed og interkulturel dialog
Hvordan anvendes kulturel dialog til uddannelse og formidling? Hvilken forskning og hvilke gode erfaringer findes på området. Det vil Undervisningsministeriet belyse på en konference den 9. april i København. Konferencen henvender sig til folkeopl...
3. marts 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Opvarmning til klima-indsats
Klima-problemer og klima-løsninger er allerede på dagsordenen i folkeoplysningen. Samtidig forbereder DFS sammen med Huset Mandag Morgen et samlet initiativ: KlimaSkolen 2009. Det var hovedtemaet, da DFS holdt topmøde den 27. februar. Af Michael V...
28. februar 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Unges kompetenceudvikling i det organiserede fritidsliv
Det er et af de fire temaer, når Center for Ungdomsforskning gennemfører sin årlige medlemskonference. Medlemmer af DFS har mulighed for at deltage i konferencen. Center for Ungdomsforskning (CeFU) afholder hvert år en medlemskonference, hvor cent...
21. februar 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Nye driftsoverenskomster for FVU
Hvordan skal driftsoverenskomsterne for forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning se ud fremover? Undervisningsministeriet og Lederforeningen for VUC indbyder i fællesskab til konference om driftsoverenskomster på området for FVU og ...
14. februar 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Idebank for kommunernes arbejde med realkompetence
Hvordan kan kommunerne spille en rolle i arbejdet med at afklare og dokumentere de realkompetencer, som borgerne opnår ved at deltage i folkeoplysning og foreningsliv? På to møder i Århus og København i januar udviklede i alt 200 interesserede menn...
6. februar 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Kursus i selv-evaluering
Selv-evaluering er en læringsproces. Det kan professionalisere beslutningsprocesser, og som kan styrke realiseringen af organisationens målsætning og uddannelsernes kvalitet. På et kursus i september i Tyrkiet vil der være mulighed for at lære mere ...
5. februar 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Bæredygtig forbrugerlæring
Der er et voksende behov for forbrugerbevidsthed og -læring, som kan klæde os på til rollen som kritiske, reflekterede forbrugere. På et nordisk seminar i april i København bliver der mulighed for at diskutere, hvordan folkeoplysningen kan være med ...
1. februar 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Aalborg: Information om Nordplus Voksen og NVL
I forlængelse af den nationale Nordplus lanceringskonference i København den 29. januar afholder CIRIUS et informationsmøde om Nordplus Voksen og mulighederne inden for Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) i Aalborg den 6. februar 2008. CIRIUS ...
29. januar 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Kommunerne har ansvar for realkompetencearbejdet
Skal borgerne for alvor afklare og få anerkendt deres realkompetencer fra arbejdet som frivillig eller fra folkeoplysningen, må kommunerne tage ansvar. Folkeoplysningsudvalgene må være krumtappen, lød meldingen fra deltagerne i en konference om rea...
24. januar 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Kursustilbud: Bliv sparringspartner i realkompetence
Bliv en kvalificeret sparringspartner for personer, der ønsker at afklare og dokumentere de realkompetencer, som de har erhvervet i folkeoplysningen. DFS tilbyder kurser i København og Århus for lærere, ledere, aktive og konsulenter i folkeoplysnin...
24. januar 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Familielæring
Familielæring har en stærkt positiv indflydelse på børns udvikling. Samtidig kan det være med til at inddrage voksne, der ellers ikke er motiverede, i uddannelse. Professionelle, som vil arbejde med familielæring, er der i foråret to muligheder for...
14. januar 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Nordplus lanceres i Danmark
Den 29. januar lancerer CIRIUS det nye rammeprogram for Nordplus 2008-2011. Nordplus er Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram, som nu bliver nordisk-baltisk. Fra nytår slog Nordplus dørene op for fuldgyldig deltagelse fra Estland, Letland og Lita...
11. januar 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Den eksistentielle dimension i uddannelses- og erhvervsvejledning
Sammen med lektor Finn Thorbjørn Hansen fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole har Folkehøjskolernes Forening i 2007 kørt et projekt om den eksistentielle dimension i højskolernes uddannelses- og erhvervsvejledning. Nu indbydes vejledere, lærere...
2. januar 2008 - Konference
Usynlig gif til layout
Ingen kompetencer uden vilje og praksis
Eksperter, erhvervsfolk og folkeoplysere var enige om, at folkeoplysningen har erfaringen og kompetencen til at matche mange af fremtidens behov. Men kan vi levere produktet? Det spørgsmål stod åbent efter DFS' konference på Kollekolle om frem...
16. november 2007 - Konference
Usynlig gif til layout
Konferencer om kommunerne og realkompetence
Hvad er realkompetence, og hvad betyder det for folkeoplysningen, kommunerne og voksenuddannelserne? Fritid & Samfund, DGI og DFS inviterer dig til en tre timers konference om de nye muligheder for at arbejde med realkompetence. Med en ny lov,...
30. oktober 2007 - Konference
Usynlig gif til layout
Kan folkeoplysningen levere fremtidens kompetencer?
Deltagerne tilegner sig kompetencer i folkeoplysningen. Men er det de rigtige og mest relevante kompetencer, vi leverer? For at kunne svare på det må folkeoplysningens organisationer have en ide om, hvilke kompetencer borgerne og samfundet i fremtid...
26. september 2007 - Konference
Usynlig gif til layout
I skyggen af kompetencetænkningen
”DA DANNELSEN GIK UD - nordisk folkeoplysning og foreningsliv i skyggen af livslang læring og kompetencetænkning”. Det er titlen på en konference, som Nordisk-Europæisk Akademi inviterer til på Askov Højskole den 26. oktober Konferencen er afslutni...
26. september 2007 - Konference
Usynlig gif til layout
Information om Grundtvig og Nordplus Voksen
CIRIUS inviterer til informationsmøder om programmerne Grundtvig og Nordplus Voksen i Århus den 8. oktober og i København den 10. oktober. På møderne vil CIRIUS informere om en række nye muligheder for international inspiration til arbejdet med voks...
24. september 2007 - Konference
Usynlig gif til layout
Styring og kvalitetsreformer
Styring og kvalitetsreformer i uddannelsessystemet er emnet for FOFU's årskonference i november. Blandt oplægsholderne er en af de embedsmænd, som for et halvt års tid siden i en kronik bad om tilgivelse, fordi de havde været med til at introduc...
11. september 2007 - Konference
Usynlig gif til layout
Nordiske visioner om fremtidens kompetencer
Norden skal være en vinder-region. Et af midlerne er at udforme fælles strategier for at møde udfordringer omkring fremtidens kompetencebehov. Til oktober fremlægger en nordisk tænketank sit bud på fremtidens kompetencer. Rapporten vil blive diskut...
31. august 2007 - Konference
Usynlig gif til layout
Migration, integration og voksenundervisning
Der hviler et ansvar på både den formelle og den ikke-formelle del af uddannelsessystemet for at udvikle redskaber til integration. Uddannelsesinstitutionerne befinder sig i en vanskelig situation, hvor de skal finde den rette balance. Sådan beskr...
30. august 2007 - Konference
Usynlig gif til layout
Find samarbejdspartnere til europæiske projekter
I det kommende halve år gennemføres en række kontaktseminarer. Her kan repræsentanter for institutioner og organisationer, der arbejder med folkeoplysning og voksenundervisning, diskutere konkrete projekter med kolleger fra andre europæiske lande. ...
15. august 2007 - Konference
Usynlig gif til layout
Europæisk konference om lige muligheder
EAEA og NVL arrangerer i fællesskab en konference om lige muligheder for alle. Konferencen fokuserer på deltagernes erfaringer og praktiske eksempler. Konferencen, der finder steder den 3.-4. december i Riga, Letland, bliver en virkelig interaktiv ...
13. august 2007 - Konference
Usynlig gif til layout
Kvindehandel og Integration i fokus
Konference om Nordisk Kvindepolitik i Korsør: 80.000 handlekraftige nordiske kvinder kan løse alvorlige samfundsmæssige problemer i lokalsamfundet. Det erklærer Aktive Kvinder. Sexslaveri og etniske minoriteters haltende deltagelse i foreningslivet...
8. august 2007 - Konference
Usynlig gif til layout
Kursus om europæisk medborgerskab
Arbejder du med unge? Vil du vide mere om, hvad europæisk medborgerskab er? Er du optaget af at intensivere den europæiske dimension i det interkulturelle arbejde? Så tilbyder CIRIUS en uges kursus i november. Kurset henvender sig til ungdomsledere...
5. juli 2007 - Konference
Usynlig gif til layout
Folkesundhed og folkeoplysning
Hvordan kan kommuner og aftenskoler samarbejde om den forebyggende indsats for folkesundheden? Det er temaet på en konference, som Dansk Oplysnings Forbund indbyder til den 6. september i år. I invitationen skriver DOF bl.a.: "Temadagen indeh...
1. juni 2007 - Konference
Usynlig gif til layout
Bryd Øresunds barrierer
"Demokratiforum 2007 er titlen på en  netværkskonference om samarbejde i Øresundsregionen, som Voksen Pædagogisk Center inviteterer til. Mottoet for konferencen er: "Bryd barrierne - hvor svært kan det være?" I invitationen skriver ...
24. maj 2007 - Konference
Usynlig gif til layout
Europæiske erfaringer med realkompetence
De britiske partnere i EU-projektet EuroguideVAL afholder den 10.-11. september 2007 en konference i Edinburgh med fokus på vurdering og anerkendelse af uformelle og ikke-formelle kvalifikationer. Det oplyser CIRIUS' nyhedsbrev. Formålet med ...
24. maj 2007 - Konference
Usynlig gif til layout
Debatmøde om interkulturel dialog
Vær med til at forme det europæiske år for interkulturel dialog i 2008. CIRIUS inviterer til debatmøde den 18. juni: "Kom og vær med i debatten og bliv inspireret til, hvordan du inden for dit eget område kan bidrage til øget interkulturel dia...
21. maj 2007 - Konference
Usynlig gif til layout
Bliv en bedre folkeoplyser
På et tre ugers intensivt kursus i Uruguays hovedstad, Montevideo, kan du blive bedre til at organisere folkeoplysning og til at vinde opbakning for folkeoplysningens tilbud. Det er verdensorganisationen for voksenundervisning, ICAE, som tilbyder k...
15. maj 2007 - Konference
Usynlig gif til layout
Verdensundervisning
I forlængelse af et internationalt seminar om verdensundervisning og folkeoplysning på Vallekilde Højskole holdes møde i Vartov den 7. maj 2007 med nogle af deltagerne. Alle er velkomne, og der er gratis adgang. Program med korte indlæg og musik •...
25. april 2007 - Konference
Usynlig gif til layout
Overvældende interesse for anerkendelse af realkompetence
"Vi mente, at det var et vigtigt emne, vi indkaldte til konference om. Og vi håbede, at tilstrækkelig mange fandt det interessant nok til at komme at deltage," sagde Agnethe Nordentoft, Dansk Folkeoplysnings Samråd, da hun på arrangørernes vegne af...
10. april 2007 - Konference
Usynlig gif til layout
Dialogmøde om folkeoplysning og bæredygtig udvikling
DPU inviterer til dialogmøde om folkeoplysningens medvirken til tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) i Danmark. Mødet afholdes på Danmarks Pædagogiske Universitet den 8. maj kl. 11.00 – 15.30. FN har udnævnt tiåret 2005-2014 til ti...
10. april 2007 - Konference
Usynlig gif til layout
Bedre kvalificeret voksenuddannelse
Europæisk konference om ændringer i lærings- og undervisningsmetoder, nye læringstilbud og –miljøer, behovet for at forbinde formel, ikke-formel og uformel læring, udviklingen af vejledning og rådgivning og meget mere. Hvordan bliver aktørerne i vok...
23. marts 2007 - Konference
Usynlig gif til layout
Nytænk undervisning i aktivt medborgerskab
Undervisning i aktivt medborgerskab kan og må give et betydningsfuldt bidrag til at overskride de nationale grænser og søge samarbejde på europæisk og internationalt niveau. Det er det holdningsmæssige udgangspunkt for konference, der især fokuserer...
14. marts 2007 - Konference
Usynlig gif til layout
Læring på arbejdspladsen
"Teknologi er vigtigt, men overdriv det ikke" er titlen på hovedtalen, men andre overskrifter er on-line læring, mobile fitness-programmer og globale læringsprogrammer. Den 23.-24. maj afholdes i København en konference med titlen "L...
12. marts 2007 - Konference
Usynlig gif til layout
Somaliere i jobfokus
Gennem 15 år har FO-Århus arbejdet med projekter, der skal medvirke til at skaffe somaliere i arbejde. Den 9. marts indbyder de til konference for at præsentere nogle af erfaringerne. Konferencen vil tage udgangspunkt i en rapport, der er udarbejd...
26. februar 2007 - Konference
Usynlig gif til layout
Hvordan styrker vi det lokale demokrati?
Hvordan sikrer vi at demokrati, konkrete strategier herfor og dialog med borgerne i de nye kommuner og regioner? Det afholder Teknologirådet konference om. Samtidig offentliggør rådet et et inspirationskatalog, der kan hjælpe politikere og borgere ...
22. februar 2007 - Konference
Usynlig gif til layout
Tapas-topmøde i folkeoplysningen
Tapas, vin og teater. Rammerne for det første topmøde i DFS' historie var festlige. Men oplæg og diskussioner var præget af seriøst engagement i folkeoplysningens fremtid, og der var opbakning til formandens efterlysning af "iver, ihærdigh...
9. februar 2007 - Konference
Usynlig gif til layout
Lær at skaffe penge
I februar afholdes der en - engelsksproget - konference i fund-raising i Wien, Østrig. DFS' medlemsorganisationer kan opnå en rabat på 90 €, hvis tilmeldingen sker via DFS. Arrangørerne beskriver kurset således: "Special Opportunity for...
5. februar 2007 - Konference
Usynlig gif til layout
E-læring i videnssamfundet
Hvordan kommer den teknologiske udvikling til at påvirke læringskulturen, de organisatoriske strukturer og den pædagogiske praksis? Hvilke rolle spiller web2.0 - og den sociale software. Det sætter Foreningen for Fleksibel Uddannelse i Danmark (FL...
31. januar 2007 - Konference
Usynlig gif til layout
Tavs viden - kan man godt sige noget om
Selv om det kan ske under megen råben og skrigen, så er det at lære at cykle et eksempel på tavs viden - viden, som ikke har et sprogligt udtryk. Tavs viden er temaet for Agora 2007 konferencen, der organiseres af Learning Lab Denmark. I indkaldel...
17. januar 2007 - Konference
Usynlig gif til layout
Forskning i voksenuddannelse
Engelsksproget konference om aktuelle udfordringer til forskningen i voksen- og videreuddannelse. 'Current Challenges to Adult and Continuing Education Research' Thursday, March 1st, 2007 at Roskilde University, St. Aud., 10.00 a.m. – 3.00...
15. januar 2007 - Konference
Usynlig gif til layout
Vejledning i det 21. århundrede
Fyraftensmøde i Århus om en interaktiv vejledningshjemmeside. Kom og se, hvordan en vejledningshjemmeside baseret på læringsstile og konstruktivistisk vejledning ser ud, skriver Foreningen for Fleksibel Uddannelse i Danmark (FLUID). I invitationen ...
3. januar 2007 - Konference
Usynlig gif til layout
HUSK: Konferencer om ny folkeoplysningslov
Sidste tilmeldingsfrist 8. januar. Oplysningsforbundenes Fællesforbund inviterer til konference om den nye folkeoplysningslov, der åbner mulighed for tilskud til aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer. Formålet med konferen...
21. december 2006 - Konference
Usynlig gif til layout
Nye muligheder i folkeoplysningsloven
Oplysningsforbundenes Fællesforbund inviterer til konference om den nye folkeoplysningslov, der åbner mulighed for tilskud til aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer. Formålet med konferencen er at inspirere de lokale aften...
14. december 2006 - Konference
Usynlig gif til layout
Erfaringer med vurdering af realkompetence
I marts 2007 afholder bl.a. DFS en international konference om realkompetencevurdering. Her vil de foreløbige resultater af et nordisk og et nordisk-baltisk projekt blive præsenteret. En repræsentant for OECD vil give et europæisk perspektiv. Konf...
5. december 2006 - Konference
Usynlig gif til layout
Folkeoplysning og demokrati er uadskillelig
Folkeoplysningen ikke bare bidrager til demokratiet. Folkeoplysningen er en uadskillelig del af demokratiet. Sådan indledte DFS’ næstformand sin tale på en nordisk demokratikonference, hvor han var blevet bedt om at tale om folkeoplysningens bidrag...
4. december 2006 - Konference
Usynlig gif til layout
Livslang læring i åbne læringsmiljøer
Invitation til konference i Haag om livslang læring på biblioteker. Konferencen byder på inspiration til netværksudvikling og innovation inden for livslang læring i Europa. Den afslutter projektet PuLLS - Public Libraries in the Learning Society, so...
10. november 2006 - Konference
Usynlig gif til layout
En ny chance til alle
Vil man hjælpe kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og job, er der brug for en nuanceret drøftelse og anvendelse af metoder, skriver Kofoeds Skole i invitationen til en konference, som bl.a. diskuterer principper for efteruddannelse. Konferencen ...
7. november 2006 - Konference
Usynlig gif til layout
Lærende regioner - lærende byer
Polarcirklen, midt om vinteren, hvor solen knap nok står op, er det rette sted til at præsentere og diskutere udviklinger, krav og visioner og samarbejde mellem forskellige grænseområder, regioner, lande og lokalsamfund. Det bliver der mulighed for ...
2. november 2006 - Konference
Usynlig gif til layout
Demokratiforum 2006 - Øresund
Deltag i to aktive dage med provokerende oplæg, skarpe debatter, inspirerende workshops og oplev nye vinkler på demokratiet gennem kunst og historiefortælling. Voksen Pædagogisk Center afholder svensk-dansk konference om demokratiet i Øresundsregionen....
12. oktober 2006 - Konference
Usynlig gif til layout
Nye visioner for kultur og fritid
Vil fitnessområdet markedsgøre det fremtidige foreningsliv? Hvordan kan folkeoplysningen bidrage til at sikre sammenhængskraft og livsduelige borgere? Det er nogle af de temaer, som vil blive behandlet på en kultur- og fritidspolitisk konference under ...
20. september 2006 - Konference
Usynlig gif til layout
Nye veje og internationale muligheder
Cirius inviterer undervisere, ledere, vejledere og foreningsaktive inden for folkeoplysning og voksenundervisning til møde i Århus. Dagen byder på en blanding af oplæg, eksempler på internationale aktiviteter og information om Nordplus Voksen og om Gru...
14. september 2006 - Konference
Usynlig gif til layout
Arabisk Dansk Demokrati Akademi
Demokrati er ikke defineret en gang for alle. Demokrati må altid genopfindes – i forhold til de udfordringer og muligheder der er i nuet. Det er det projekt, unge arabere, danskere og danskere med minoritetsbaggrund i disse uger arbejder med på Valleki...
11. september 2006 - Konference
Usynlig gif til layout
Voksnes ret til læring
Mød voksenundervisere fra hele verden. Udvid dit netværk. Deltag i konference om "Voksnes ret til læring" i Nairobi den 17. -19. januar 2007. International Council for Adult Education (ICAE) afholder sin 7. verdenskonference. Emnet er voksnes ret til ...
11. september 2006 - Konference
Usynlig gif til layout
Skolen i en global verden
Fire blade inviterer til åben pressekonference den 19. september. Anledningen er, at de sammen udgiver et temanummer, som sætter temanummer fokus på det uddannelsespolitiske eksperiment med øget internationalisering og sammenligning af uddannelser over...
8. september 2006 - Konference
Usynlig gif til layout
Konference om realkompetencevurdering
Hvorfor dokumentere realkompetence i folkeoplysning, i foreningsarbejdet og blandt de frivillige. Hvad sker der i Danmark og internationalt? Disse spørgsmål behandles på en konference, bl.a. med udgangspunkt i praktiske pilotprojekter. Konferencen fin...
7. september 2006 - Konference
Usynlig gif til layout
Hvad gør vi ved EUropa?
Hvordan vi gør undervisningen i EUropastof mere nærværende, relevant og interessant for unge? Follkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) afholder den 6. oktober en konference om EUropa, undervisning og unge for europainteresserede underviserer primært...
4. september 2006 - Konference
Usynlig gif til layout
Foreningers arbejde med menneskerettigheder
Det Danske Menneskerettighedsinstitut afholder fra den 27. november til 1. december et kursus med titlen ”The Role of Civil Society Organisations in Promoting and Protecting Human Rights - A course of high importance for Civil Society Organisations.” ...
31. august 2006 - Konference
Usynlig gif til layout
Kvalitetskriterier i voksnes læring
Kvalitet og udbytte i voksnes læring er afhængig af professionalisme. Det er derfor vigtigt at arbejde med professionsaspektet i kvalitetssikring og i kvalitetsudvikling af voksnes læring.  Det er formålet med en konference den 22. september arrangeret...
30. august 2006 - Konference
Usynlig gif til layout
Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer
Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere arrangerer kursus for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i bl.a. daghøjskoler, oplysningsforbund og sprogcentre. Overskriften for kurset er "Ansvar og indflydelse". Kurset finder sted den 9...
25. august 2006 - Konference
Usynlig gif til layout
Demokratiets dimensioner, oplysningens betydning
Ny frist for tilmelding til DEMOS-projektets konference i Stockholm: 21. september. Hvordan sikrer vi et levende demokrati i fremtiden herunder at borgerne er aktive i det - både ved stemmeurnerne og til hverdag? Når det kommer til stykket, er der man...
18. august 2006 - Konference
Usynlig gif til layout
Nye Grundtvig-seminarer
Bæredygtig udvikling og livslang læring er temaerne for to nye Grundtvig-kontaktseminarer i løbet af efteråret. Samtidig er ansøgningsfristerne til hele efterårets program udskudt. I Östersund i Sverige afholdes den 22.-25. november et Grundtvig-konta...
16. august 2006 - Konference
Usynlig gif til layout
Kompetenceløft for kortuddannede
Kortuddannede og herunder ikke mindst de læse- og skrive-svage deltager mindre i voksen- og efteruddannelse end andre. De er mindre motiverede for at deltage, og de mindre og mellemstore virksomheder anvender kun i mindre omfang tilbudene ligesom udbud...
6. juli 2006 - Konference
Usynlig gif til layout
Et levende demokrati - hvordan?
Hvordan sikrer vi et levende demokrati i fremtiden herunder at borgerne er aktive i det - både ved stemmeurnerne og til hverdag? Når det kommer til stykket, er der mange svar på det spørgsmål, som diskuteres på en nordisk konference om demokrati og med...
6. juli 2006 - Konference
Usynlig gif til layout
Computerkraft i kroppen - sund IT?
Mobile sensorer anbragt i tøj eller bandager, som måler patientens tilstand, eller. pacemakere der registrerer hjerterytmer og automatisk sender besked direkte til lægen. Debatmøde om it-teknologi i sundhedssektoren. (Denne nyhed er ved en teknisk og ...
6. juli 2006 - Konference
Usynlig gif til layout
Hvilken rolle skal det frivillige arbejde spille?
Hvilke opgaver kan og bør den frivillige sektor løse? Og kan man styrke den rolle, som det frivillige arbejde har i udviklingen af demokratiet? Det er nogle af de spørgsmål, der vil blive diskuteret på afslutningskonferencen for Frivillighedsundersøgel...
6. juli 2006 - Konference
Usynlig gif til layout
Hvordan kan voksenundervisning og folkeoplysning bidrage til etnisk integration?
Det er overskriften på et arrangement på Christiansborg den 24. maj. Det kan undre, at vores måske største aktiv: en velfungerende og historisk solidt forankret voksenundervisning ikke syner langt mere i landskabet, skriver arrangørerne i invitationen....
6. juli 2006 - Konference
Usynlig gif til layout
Terrorbekæmpelse og demokrati
Hvad betyder terrorbekæmpelsen for retssikkerhed, privatlivets fred og den parlamentariske kontrol? Og hvad betyder truslen om terror for det åbne samfund. Det er nogle af de spørgsmål, som vil blive behandlet på en høring den 10. maj. (Denne nyhed er...
6. juli 2006 - Konference
Usynlig gif til layout
Demokratiske kompetencer
Hvad er demokratiske kompetencer? Hvilke kompetencer skal vi have for at være aktive og ansvarlige medborgere? Er det folkeoplysningens opgave at fokusere på dette emne? Med en arbejdskonference tager Daghøjskoleforeningen fat på disse spørgsmål. (Den...
6. juli 2006 - Konference
Usynlig gif til layout
To seminarer på Cypern
Hvordan underviser man elever med forskellig etnisk, kulturel, religiøs og sproglig baggrund? Hvad er fleksibel læring og kræver det andre pædagogiske metoder? DFS’ søsterorganisation på Cypern inviterer danske undervisere, skoleledere, konsulenter og ...
6. juli 2006 - Konference
Usynlig gif til layout
Nordisk pædagogik for bæredygtig udvikling
Kan folkeoplysningren finde en ny rolle i et samspil mellem borgere, erhvervsliv og lokalsamfund? Det vil blive diskuteret på en nordisk konference i Oslo i maj måned. Konferencen vil sætte fokus på folkeoplysningens rolle og opgaver i udviklingen af e...
6. juli 2006 - Konference
Usynlig gif til layout
Nærdemokrati i praksis
Med de nye storkommuner bliver det endnu mere påtrængende at udvikle nærdemokratiet. Fritid & Samfund inviterer til temadag for at sætte fokus på, hvordan man konkret kan styrke dialogen mellem det lille demokrati i lokalområderne og det store komm...
7. april 2006 - Konference
Usynlig gif til layout
Etisk vejledning
Nye etiske principper er på vej i dansk vejledning. Tirsdag 4. april kl. 13 – 16 afholder Fællesrådet for foreninger for uddannelses- og erhvervsvejledning (FUE) afsluttende høringskonference, hvor de nye etiske principper bliver præsenteret.Blandt opl...
28. marts 2006 - Konference
Usynlig gif til layout
Er frivillige organisationer uafhængige?
Mange frivillige organisationer fungerer på et velfærdsmarked med udbud og efterspørgsel. De må indgå i forhandlingsnetværk for at få indflydelse. Hvordan bevarer de integritet og uafhængighed?Vidensklub for Strategi og Ledelse i frivillige organi...
24. marts 2006 - Konference
Usynlig gif til layout
Nordisk folkeoplysningskonference om demokrati og uddannelse
DFS er medarrangør af konferencen ”Demokratiets dimensioner og uddannelsens betydning” til november i Stockholm. Konferencen skal skabe dialog om demokratiets dimensioner og skabe et demokratisk rum for debat og erfaringsudveksling omkring proaktivt me...
8. marts 2006 - Konference
Usynlig gif til layout
Muhammed, regimet, folket og demokratiet
”Sagen om Muhammed-tegningerne viser, at der er brug for folkeoplysning om demokratiet, og den største integrationsudfordring er en demokratisk udfordring,” sagde Dansk Folkeoplysnings Samråds formand, Naser Khader, i sin åbningstale på Samrådets konfe...
3. marts 2006 - Konference
Usynlig gif til layout
Internationale seminarer om voksenuddannelse og folkeoplysning
I maj og juni afholdes der kontaktseminarer i henholdsvis Rumænien, Holland og Luxembourg. Formålet er at bringe deltagere fra forskellige voksenuddannelses- og folkeoplysningsmiljøer sammen for at undersøge mulighederne for at etablere konkrete samarb...
23. februar 2006 - Konference
Usynlig gif til layout
Konference om det lærende møde
Hvad virker, når man vil involvere mødedeltagerne og skabe mere læring og med-ejerskab. På en konference den 7. marts i København præsenterer Learning Lab Denmark erfaringer fra 30 lærende konferencer.Gør en allerede planlagt konference mere lærende. K...
13. februar 2006 - Konference
Usynlig gif til layout
Uddannelse til medborgerskab og bæredygtig udvikling
Ny viden, inspiration og kontakter til det videre arbejde med medborgerskabs- og bæredygtighedstemaer på skoler og uddannelsessteder. Det er hovedformålet med denne konference, arrangeret af Undervisningsministeriet og Den danske UNESCO-nationalkommiss...
13. februar 2006 - Konference
Usynlig gif til layout
Tilmeldingsfrist til demokratikonference nærmer sig
24. januar er sidste frist for tilmelding til DFS' konference om demokrati og folkeoplysning Nogle vil mene, at demokratiet og det aktive medborgerskab i disse år er ved at dø en stille død, andre taler nærmest for, at det aldrig har været bedre. ...
20. januar 2006 - Konference
Usynlig gif til layout
Konference om folkeoplysning og demokrati
Dansk Folkeoplysnings Samråd indbyder til konference om demokrati og folkeoplysning Nogle vil mene, at demokratiet og det aktive medborgerskab i disse år er ved at dø en stille død, andre taler nærmest for, at det aldrig har været bedre. Det man imidl...
6. januar 2006 - Konference
Usynlig gif til layout
Kulturens rolle efter kommunalreformen
Danmarks Biblioteksforenings Kulturudvalg inviterer til en spændende kulturkonference. Med afsæt bl.a. i den store undersøgelse om "Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter, 2004"  fra AKF diskuteres kulturens placering og betydning nationalt som ...
22. december 2005 - Konference
Usynlig gif til layout
En åbenlys forbedring
Danmarks Pædagogiske Universitet inviterer i samarbejde med Videnskabsministeriet og Undervisningsministeriet til national konference om evidens i uddannelsesforskningen og oprettelsen af et dansk clearinghouse for uddannelsesforskning.Onsdag den 1. ma...
21. december 2005 - Konference
Usynlig gif til layout
Konference: Erkendelse af kompetencer
Kommunforbundet i Skåne afholder konference om ”individualisering og erkendelse af kompetencer” i samarbejde med de Vejledningsfaglige Udvalg i Roskilde og København samt Danmarks Erhvervspædagogiske Lærer og vejlederuddannelse. I flere lande har udda...
7. december 2005 - Konference
Usynlig gif til layout
Hvor skal pengene komme fra til amatørscenerne?
Hvem skal nu betale? DATS afholder scene- og gruppekonference 4. - 5. februar 2006 på Rødding Højskole Et par dage med spændende oplæg om aktuelle emner. Et par dage hvor du har mulighed for at lære din organisation bedre at kende, knytte kontakte...
2. december 2005 - Konference
Usynlig gif til layout
Du kan nå det endnu. Kursus i europæisk medborgerskab.
Kurset afholdes den 21. - 25. november på Grundtvigs højskole i Hillerød.Undervisningen foregår på engelsk, idet lærergruppen er sammensat af voksenundervisere fra 6 forskellige europæiske lande. Målgruppen for kurset er voksenundervisere / folkeoplyse...
10. november 2005 - Konference
Usynlig gif til layout
Konference om læringsmiljøer på bibliotekerne
Lær på livet løs - konference om læringsmiljøer på bibliotekerneÅrhus Kommunes Biblioteker og Viborg Bibliotekerne afholder en konference om livslang læring i bibliotekerne torsdag den 24. november 2005 kl. 9.30 – 16.00 i Centralværkstedet i Århus.&nbs...
25. oktober 2005 - Konference
Usynlig gif til layout
Åbent hus i Dansk Kvindesamfunds Krisecenter
Problemet er voksende. Mange kvinder og børn må forlade hjemmet på grund af vold. De har manglet et sted på Frederiksberg at søge hjælp. Nu kan vi åbne det: Dansk Kvindesamfunds Krisecenter har været fem år undervejs. Da de økonomiske og organisatorisk...
25. oktober 2005 - Konference
Usynlig gif til layout
Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne?
- Borgere vurderer, hvad hjerneforskningen kan betyde for mennesker og samfund.Teknologirådet afholder konsensuskonference om borgeres vurdering af hjerneforskningens anvendelsesmuligheder:Fredag d. 4/11, lørdag d. 5/11 samt mandag d. 7/11 2005 i Fælle...
14. oktober 2005 - Konference
Usynlig gif til layout
De nyeste resultater fra Frivillighedsundersøgelsen
Holdet bag Frivillighedsundersøgelsen har fornøjelsen af at invitere frivillige organisationer og foreninger, offentlige myndigheder, politikere, studerende og andre med interesse for den frivillige sektor til et ”gå-hjem-møde”:Tirsdag d. 25. oktober k...
28. september 2005 - Konference
Usynlig gif til layout
Temadag om Voksne læsehandicappedes informationskompetence
Århus Kommunes biblioteker og Jobrotation i Århus Amt afholder en temadag torsdag den 13.oktober 2005 kl. 9.30 - 16.00 på Hovedbiblioteket i Århus.Alle interesserede er velkomne.Temadagen arrangeres som et led i projektet: Hybride Læringsmiljøer.Projek...
22. september 2005 - Konference
Usynlig gif til layout
Åbning af Nordisk Europæisk Akademi
Et nyt initiativ for etablering af et Nordisk Europæisk Akademi (NEA) er nu kommet så langt, at der indbyde til officiel åbning fredag den 7. oktober, kl. 13.30 på Askov Højskole. NEA er et åbent initiativ og lægger op til samarbejde mellem d...
20. september 2005 - Konference
Usynlig gif til layout
Nærdemokrati til debat
Konference om Nærdemokrati Den 7. oktober 2005 fra 14.00 - 18.00 afholder Samarbejdsudvalget, der er et samarbejdsorgan mellem DGI, DIF, Dansk Firma Idræt, DUF, Dansk Folkeoplysnings Samråd, FOF, LOF, AOF, DOF, NETOP, KL og Undervisningsministeriet en...
19. september 2005 - Konference
Usynlig gif til layout
Invitation til foredrag om Sponsorship effects
Center for Marketing Communication, Handelshøjskolen i København, inviterer torsdag den 15. september kl. 15.00 - 16.30 til et spændende foredrag om sponsorship. Hvad er sponsorship, hvordan bruger man det og hvad er effekten?Oplægsholderen er Björn Wa...
26. august 2005 - Konference
Usynlig gif til layout
Pilotkursus i europæisk aktivt medborgerskab
Invitation til TEACh - du kan nå det endnu!Er du interesseret i aktivt medborgerskab og demokrati i Europa er her muligheden for at deltage i "Teaching European Active Citizenship" kurus på Grundtvigs Højskole den 21.-25. november 2005.Syv europæiske o...
21. juni 2005 - Konference
Usynlig gif til layout
Conference on Lifelong Learning
What future for Lifelong Learning in Europe? A Time for Choice!Conference October 20 – 22, 2005 in HelsinkiWhat is the role and the goal of lifelong learning and adult education in the future Europe and in our ‘good life’? Production? Does social inclu...
7. juni 2005 - Konference
Usynlig gif til layout
Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner?
Konferencen sætter fokus på, hvilke konsekvenserne kommunalreformen kan få for lokalsamfundene, nærdemokratiet og de folkelige kulturudbud.Oplægsholdere:Roger Buch, kendt samfundsforskerPeter Gæmelke, formand for Dansk LandbrugBjarne Ibsen, forskerJørn...
30. maj 2005 - Konference
Usynlig gif til layout
Training Seminar on citizenship education
9-13 October 2005, Stephansstift, Hanover, Germany The seminar is planned for persons working in adult education or with adults. In this seminar we want to explore the notion of citizenship education as it is discussed in the European Union and aroun...
27. maj 2005 - Konference
Usynlig gif til layout
Indbydelse til Alfabetiseringskonference
I september 2005 holder Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) i samarbejde med de svenske organisationer Nationellt centrum för sfi og svenska som andraspråk og Instituttet för svenska som andraspråk en alfabetiseringskonference.Konferencen er åben ...
12. maj 2005 - Konference
Usynlig gif til layout
Det handler om hvad vi faktisk kan
Anerkendelse af realkompetencer var temaet for Undervisningsministeriets konference i Den Sorte Diamant fredag den 29. april 2005.Repræsentanter fra forskellige aktører i uddannelsesverdenen og erhvervslivet holdt oplæg om deres erfaringer med anerkend...
3. maj 2005 - Konference
Usynlig gif til layout
Europæisk Udenrigspolitik efter Forfatningstraktaten
Professor Morten Kelstrup, Institut for Statskundskab, KU, vil give sit bud på forfatningstraktatens fremtid og dens betydning for EU,Professor Henning Koch, Juridisk Institut, KU, vil diskutere, hvad der gør forfatningstraktaten til en forfatning og o...
20. april 2005 - Konference
Usynlig gif til layout
Temadag om dialogen mellem kommuner og foreningslivet
Temadag om dialogen mellem kommuner og foreningslivet under opgave- og strukturreformen. Kommunernes Landsforening (KL) arrangerer et temamøde for interesseorganisationer og frivillige foreninger den 12. maj 2005 fra 14.30 til 17.30 i KL, Weidekampsg...
13. april 2005 - Konference
Usynlig gif til layout
Dannelseskonference
FFD og DFS inviterer til dannelseskonference onsdag den 4. maj 2005 på Vartov i København fra kl. 10.00-14.45. Hele programmet til konferencen "Dannelsen i folkeoplysningen" finder du på: www.ffd.dk/doc/dannelse.pdf Vi har sammensat et spæn...
7. april 2005 - Konference
Usynlig gif til layout
Nordisk konference om ”Voksnes læring – anerkendelse af realkompetence”
Nordisk Ministerråds styregruppe for Voksnes Læring (dansk formandskab ved Undervisningsministeriet)  og Nordisk Netværk for Voksnes Læring indbyder til Nordisk konference om ”Voksnes læring – anerkendelse af realkompetence” den 4. april 2005 kl. ...
10. marts 2005 - Konference
Usynlig gif til layout
Konferencer om balance mellem arbejdsliv og fritid
Teknologirådet inviterer til to konferencer om balancen mellem arbejdsliv og andet liv. Den første konference omhandler 'det grænseløse arbejde', mens den anden konference skal give bud på, hvad politikere, myndigheder og arbejdsmarkedets parter kan gø...
23. februar 2005 - Konference
Usynlig gif til layout
Ny forskning om den frivillige sektor. Temadag.
Holdet bag Frivillighedsundersøgelsen har fornøjelsen af at invitere frivillige organisationer og foreninger, offentlige myndigheder, politikere og andre med interesse for den frivillige sektor til temadag: Onsdag d. 9. marts 2005 kl. 12.00 – 16.30 påB...
3. februar 2005 - Konference
Usynlig gif til layout
Åbningskonference for FN-tiåret (2005-2014) for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling
Her i januar starter FNs tiår (2005-2014) for "Uddannelse for Bæredygtig Udvikling".Øko-net – Oplysning om Bæredygtig Udvikling har arrangeret den danske åbningskonference, som afholdes den 10.-11.marts 2005 dels på Christiansborg, dels på Vartov i Køb...
13. januar 2005 - Konference
Usynlig gif til layout
LOK inviterer til debat om Fremtidens fødevarer
LOK arrangerer i 2005 en landsdækkende folkeoplysende debataktivitet om "Fremtidens fødevarer - hvor går grænsen?" LOK har modtaget tilskud til aktiviteterne fra DFS tipsmidler pulje B.Se invitation til de regionale temaaftener her:27. januar - &n...
13. januar 2005 - Konference
Usynlig gif til layout
Embedding and Integrating Literacy, Language and Numeracy
Wednesday 9 February 2005, Leeds Embedding or integrating literacy, language or numeracy in another subject or learning programme is increasingly talked about.  This approach is seen as a way of attracting more and different learners to develop their ...
12. januar 2005 - Konference
Usynlig gif til layout
Fremtidens fødevarer
Konference om fremtidens fødevarer. Få viden om og hør om holdninger til fremtidens fødevarer – muligheder, udfordringer og perspektiver. Bliv inspireret til, hvordan debatten kan bredes ud på regionalt og lokalt niveau.LOK Invitation til konferenceFre...
6. december 2004 - Konference
Usynlig gif til layout
Konference om frivilligt socialt arbejde efter strukturreformen
Den 7. december 2004 inviterer Center for frivilligt socialt arbejde til konferencen: Frivillige på det nye Danmarkskort. Formålet med konferencen er at sætte udfordringerne på dagsordenen, og der vil bl.a. blive sat fokus på det frivillige sociale arb...
9. november 2004 - Konference
Usynlig gif til layout
Realkompetenceseminar i Roskilde
Den 7. december 2004 kl. 14.00 – 17.00 på VUC.Arr. Studieskolen & VUC.Realkompetencer ses oftest beskrevet som de kompetencer, folk får gennemikke-kompetencegivende uddannelse m.v. Det handler f.eks. om kompetenceropnået gennem arbejdserfaring og e...
8. november 2004 - Konference
Usynlig gif til layout
Innovation og kreativitet i foreningslivet
Dansk Ungdoms Fællesråd og Fritid & Idræt/Kultur og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune sætter fokus på idéudvikling på et heldagsseminar om innovation og kreativitet i foreningslivet den 30. oktober.Nogle foreninger er gode til at finde...
23. september 2004 - Konference
Usynlig gif til layout
Er branding af fritid og kultur nødvendigt?
- Seminar om folkeoplysningens og amatørkulturens manglende politiske gennemslagskraftI de seneste år er der sket et fald i tilskuddet til folkeoplysnings- og amatørkulturområdet. Faldet har efter manges mening noget at gøre med områdets manglende synl...
6. september 2004 - Konference
Usynlig gif til layout
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
Så er der langt om længe fundet en endelig dato for afholdelse af Samrådets ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Det afholdes den 1. november 2004 fra kl. 13 - 15. Information om, hvor mødet finder sted, følger.Indkaldelse med dagsorden og bilag udsen...
19. august 2004 - Konference
Usynlig gif til layout
Skab din egen mediehistorie
Fyraftensmøde 31. august afslører, hvordan du bruger mediernes skabeloner til at fremme din sag. Ph.d i journalistik Peter Bro samt journalist Rasmus Helveg fra Folkekirkens Nødhjælp holder oplæg og giver gode rådEr det rigtigt, at pressen i mange tilf...
12. august 2004 - Konference
Usynlig gif til layout
Rummelighed og tilgængelighed i foreningerne
Lørdag den 4. september arrangerer Dansk Ungdoms Fællesråd, Udviklings- og formidlingscentret på handicapområdet m.fl. en konference om mulighederne for, at folk med handicap kan deltage i foreningslivet i højere grad end det sker idag. Konferencen er ...
12. august 2004 - Konference
Usynlig gif til layout
Grundtvigseminarer i november
Der afholdes en ny runde med fire Grundvig-kontaktseminarer i november 2004 i henholdsvis Belgien, Tjekkiet, Irland og Slovenien. Ansøgningsfristen for seminarerne er den 20. september. Belgien 11. - 14. novemberTema: Language learning, ICT, Senior Cit...
9. august 2004 - Konference
Usynlig gif til layout
Adult Education in a United Europe
The international conference "Adult Education in a United Europe - Abundance, Diversity, Experience" will be held on 21 – 23 October 2004 in Toruñ, Poland. The conference assumptionsTo identify the new intercultural dimension of adult educati...
3. juni 2004 - Konference
Usynlig gif til layout
EU's udvidelse og miljøet
Det Økologiske Råd og Europas Miljø har arrangeret seminaret "EU enlargement and the enviroment". Seminaret er på engelsk og finder sted onsdag den 16. juni, 9.30 - 16.30 i Trekanten, Miljøkontrollen, Kalvebod Brygge 45 i København. Seminaret er åbent ...
27. maj 2004 - Konference
Usynlig gif til layout
Ethics in Lifelong Learning
Seventh International LLinE Conference June 17 - 19, 2004 in Helsinki  Ethics is part of all education. Structural decisions, goals of education, curricula are all manifestations of ethical decisions whether conscious or not. Especially today, we hav...
19. maj 2004 - Konference
Usynlig gif til layout
Kultur på tværs
Danmarks Biblioteksforening inviterer til kulturkonferencen "Kultur på tværs" onsdag den 15. september 2004 på Holckenhavn Slot, 5800 Nyborg. Konferencen tager fat på områder med stort potentiale for udvikling af nye stærke fællesskaber, med særli...
11. maj 2004 - Konference
Usynlig gif til layout
Next Generation Democracy?
Nyt Europa inviterer til debat om emnet Next Generation Democracy med EU Kommisær Margot Wallström mandag den 24. maj, kl. 14.30 - 16.00 på Vartov, Farvergade 27, 1463 København K. Hvordan skal næste "generation" af det europæiske demokrati se ud?Hvord...
6. maj 2004 - Konference
Usynlig gif til layout
Danmark og folkeoplysning i Gades Europa
Dansk Folkeoplysnings Samråd inviterer til DFS DEBAT med Steen Gade onsdag den 9. juni, kl. 16 – 18 på Loftet på Vartov i København.  Som led i vores medlemsservice har vi besluttet, at DFS fremover inviterer til 4-6 fyraftensmøder om året. I...
5. maj 2004 - Konference
Usynlig gif til layout
Foreningerne i fremtidens kommuner
Dansk Ungdoms Fællesråd har inviteret Indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til debat om foreningerne i fremtidens kommuner. Debatten foregår ved et fyraftensmøde i DUFs mødesal den 24. maj. Hvilken betydning får kommunalreformen for foreningerne? Hvo...
22. april 2004 - Konference
Usynlig gif til layout
Konference om prostitution
Socialistisk Folkeoplysningsforbund (SFOF) arrangerer den 28. april i Fællessalen på Christiansborg en konference med det formål at sætte spot på prostitution. Holland har valgt en 'liberal' model, mens Sverige er gået forbudsvejen. Hvilke erfarin...
16. april 2004 - Konference
Usynlig gif til layout
Temamøde om Grundtvig 1 og 4
Cirius afholder den 11.  maj, kl. 13.15 - 16.00 møde om Grundtvig 1 og 4, som er de store udviklings- og netværksprojekter indenfor europæisk voksenuddannelse. Formålet med mødet er at informere om resultater, muligheder og perspektiver i de såkal...
17. marts 2004 - Konference
Usynlig gif til layout
Værktøjskasse til folkeoplysningsloven
Hvordan bruges loven på den mest hensigtsmæssige måde?Baggrund for kursetDe mange ændringer af folkeoplysningsloven har betydet, at det kan være vanskeligt både for foreningslivet og for de administrative medarbejdere i kommunerne at bevare overblikket...
4. marts 2004 - Konference
Usynlig gif til layout
Hvordan sikres folkeudvalgets fremtid?
Nye udfordringer – ny lovgivning – ny kommunalreformFolkeoplysningsudvalgene står over for tre store udfordringer, der i høj grad kan komme til at præge arbejdet. For det første kan udvalget risikere at blive nedlagt, efter at en lovændring har gjort d...
4. marts 2004 - Konference
Usynlig gif til layout
Folkeoplysernes dag
I de sidste år er vilkårene for folkeoplysningen blevet markant forandret. Tilskuddene til den kommunale folkeoplysning er skåret kraftigt ned, og i debatten om folkeoplysning høres ofte bemærkninger som: hvis man ønsker at gå til porcelænsmaling eller...
3. marts 2004 - Konference
Usynlig gif til layout
Nye lærende netværk - "Partnership Works"
Dansk Folkeoplysnings Samråd har modtaget en invitation til en konference om nye lærende netværk i Wales den 29. - 30. april.   Konferencen henvender sig til alle, som er involveret i EAEA-samarbejdet om lærende netværk, eller som arbejder med livsla...
2. marts 2004 - Konference
Usynlig gif til layout
Leonardos bidrag til transparens og validering af kompetencer
De nationale Leonardokontorer, europæiske eksperter og EU Kommissionen har arrangeret konferencen "Leonardo’s Europe: Transparency and validation of skills in Europe. The contribution of the Leonardo programme.", som afholdes 18. - 19. marts ...
2. marts 2004 - Konference
Usynlig gif til layout
Tilgængelighed i folkeoplysningen
De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) og Dansk Oplysnings Forbund (DOF) er gået sammen om at tilrettelægge og gennemføre en konference, der sætter fokus på handicappede deltagere i folkeoplysningen. Dialogkonferencen "Folkeoplysning for all...
1. marts 2004 - Konference
Usynlig gif til layout
Fyraftensmøde om fremtidens vejledning
DUF afholder fyraftensmøde om uddannelses- og erhvervsvejledning onsdag den 24. marts kl. 16.30 – 19.30 hos Forenede Studenterråd, Fiolstræde 10, 1171 København K.• Hvilken betydning får den nye vejledningsreform for elever og studerende?• Hvilke forve...
17. februar 2004 - Konference
Usynlig gif til layout
Fremtiden og det internationale arbejde
DFS inviterer til medlemsmøde med fokus på det internationale arbejde og fremtidens folkeoplysning  til den 26. februar 2004 kl.16.00 - 18.00 i DFS lokaler. Internationalt udvalg vil på mødet lægge op til, hvordan man kan diskutere internatio...
10. februar 2004 - Konference
Usynlig gif til layout
Fyraftensmøde med Bertel Haarder
Hvor langt er foreningerne kommet med deres arbejde med at integrere flere unge med anden etnisk baggrund? Hør om perspektiver, muligheder og ikke mindst erfaringer og nyd en spændende buffet, inden der er mulighed for at fortsætte debatten med integra...
6. februar 2004 - Konference
Usynlig gif til layout
Reality and vision in adult learning
REALITY AND VISION IN ADULT LEARNING 12 - 14 February 2004 Nordic Folk Academy - Nordens folkliga akademi, Göteborg This is a Nordic-Baltic Seminar on future co-operation in the field of adult learning. This seminar aims to uncover and discuss the p...
30. januar 2004 - Konference
Usynlig gif til layout
Sundhed - hvad er det?
Komiteen for Sundhedsoplysning afholder i anledning af sit 40 års jubilæum den 27. februar en konference med temaet "Sundhed - hvad er det?"Komiteen har siden sin oprettelse i 1964 arbejdet med at udvikle og distribuere sygdomsforebyggende, patientstøt...
28. januar 2004 - Konference
Usynlig gif til layout
Statslig og kommunal kulturpolitik
Konference den 4. februar i Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5100 Odense Landsforeningen af kultur – og aktivitetshuse Huse I Danmark afholder onsdag den 4. februar en konference, der vil forsøge at belyse baggrund og ønsker for en kommende ud...
21. januar 2004 - Konference
Usynlig gif til layout
Rettelse
Vi var lidt for hurtigt ude, da vi i går i Netavisen bragte nyheden om konferencen 'Flere unge i uddannelse'. Vi skrev, at konferencen finder sted den 3. december. Det er forkert. Konferencen afholdes den 11. december. Vi beklager fejlen.
2. december 2003 - Konference
Usynlig gif til layout
Flere unge i uddannelse
Hvordan får vi fat i de mange unge, som arbejder i stedet for at uddanne sig?Hvordan tackler vi, at nogle unge har meget svært ved at tage en beslutning om valg af uddannelse?Den 11. december, kl. 13.00 - 16.30 holder Daghøjskolen Vera t...
1. december 2003 - Konference
Usynlig gif til layout
Konference om idealer og menneskesyn
Center for frivilligt social arbejde og Kontaktudvalget til det frivillige social arbejde markere den internationale frivillighedsdag og indbyder aktive fra de frivillige social organisationer og andre med interesse for frivilligt arbejde til Decemberk...
3. november 2003 - Konference
Usynlig gif til layout
Åbning af Uddannelsernes Internationale Uge
Under overskriften "Er verden for stor til Danmark" afholder Cirius mandag den 10. november kl. 13-17 et åbningsarrangement i forbindelse med Uddannelsernes Internationale Uge. Ved arrangementet vil der være indlæg af Unde...
3. november 2003 - Konference
Usynlig gif til layout
Orienteringsmøde om NordPlus Voksen
Dansk Folkeoplysnings Samråd inviterer til information om og drøftelse af mulighederne og perspektiverne i det nye NordPlus Voksen program onsdag den 15. december 2003, kl. 14.00 - 16.00 i DFS's lokaler på Gl. Kongevej 39E, 2. ...
31. oktober 2003 - Konference
Usynlig gif til layout
Bæredygtige ideer og debat i DFS
Dansk Folkeoplysnings Samråd inviterer til fyraftensmøde med debat om det folkelige, folkeoplysende og opfølgende arbejde på Verdenstopmødet om bæredygtig udvikling i Johannesburg 2002.Det foregår onsdag den...
31. oktober 2003 - Konference
Usynlig gif til layout
Flygtning i Danmark - ny bog & aktuel debat
I forbindelse med udgivelse af bogen 'Flygtning i Danmark' afholder Institut for Menneskerettigheder et offentligt debatseminar om bogens emne torsdag den 30. oktober, kl. 14 - 16 på Institut for Menneskerettigheder, Wilders Plads 8H i kantinen.Pa...
28. oktober 2003 - Konference
Usynlig gif til layout
Kontaktseminar i Berlin
I dagene 29. januar - 1. februar 2004 afholdes der kontaktseminar i Berlin for at udvikle Grundvig 2 Læringspartnerskaber og Grundvig 1 Tværnationale samarbejdsprojekter.Temaet for seminaret er Active Citizenship and Gender Mainstreaming.M...
22. oktober 2003 - Konference
Usynlig gif til layout
Teknologi og pædagogik i forening
Kan teknologien understøtte det transnationale samarbejde? Det er emnet for København Kursuscenter og Aftenskoles konference den 13. november, KKA er partner i en række transnationale projekter. I projekterne vægtes pædagogikken som det væsentligste,...
22. oktober 2003 - Konference
Usynlig gif til layout
Lokalnetværk, integration og biblioteksudvikling
Temadagene "En lokal samarbejdsspiral - netværk, integration og biblioteksudvikling" den 20.- 21. november 2003 sætter fokus på utraditionelle biblioteksopgaver, netværksdannelse og biblioteksudvikling i "kriseramte&q...
20. oktober 2003 - Konference
Usynlig gif til layout
Grundtvig for begyndere
Cirius afholder et møde i Århus den 7. oktober, og et møde i København den 28. oktober. Begge møder drejer sig om internationalt samarbejde inden for voksenuddannelse.Målgruppen er repræsentanter for institutioner og ...
6. oktober 2003 - Konference
Usynlig gif til layout
Kursus i menneskerettigheder
Institut for Menneskerettigheder inviterer alle interesserede til at deltage i et kurus i menneskerettigheder fra 17. - 21. november 2003. Målgruppen er personer fra danske organisationer, ministeriet, medier, uddannelsesinstitutioner og andre, som ha...
30. september 2003 - Konference
Usynlig gif til layout
Lige liv - lige livsløn
Aktive Kvinder i Danmark vil have Lige Liv - Lige Livsløn for mænd og kvinder. Derfor inviterer organisationen alle sjællandske kvinder til en temakonference om kvinders løn- og pensionsforhold.Det er lidt kikset at være f&#...
26. september 2003 - Konference
Usynlig gif til layout
Bibliotekernes netfiltre undersøges
På opfordring fra Danmarks Biblioteksforening har Danmarks Biblioteksskole iværksat en undersøgelse af netfiltre.Formålet er, at finde ud af i hvor høj grad filtrene formår at frasortere sider med pornografisk indhold, ude...
26. september 2003 - Konference
Usynlig gif til layout
From Nordic Lifelong Learning towards a Europe of Knowledge
Centre for Lifelong Learning, Keflavik, Iceland, and the Nordic Folk Academy, Sweden, will arrange this conference on 23 - 25 October 2003. This is a Grundtvig 3 course and you should contact your National Agency for the Socrates/Grundtvig 3 programme ...
22. september 2003 - Konference
Usynlig gif til layout
Fra internationalt perspektiv til lokal virkelighed
Konferencen 'Fra internationalt perspektiv til lokal virkelighed' behandler på den ene side de globale forudsætninger for voksnes læring og på den anden side den daglige praksis indenfor de nordiske organisationer for voksenundervisning. Konfe...
22. september 2003 - Konference
Usynlig gif til layout
Samfund og opdragelse
Med filosoffen Theodo W. Adornos 100-årsdag som anledning afholder Danmarks Pædagogiske Universitet i samarbejde med Goetheinstitutten en international konference. I en tid hvor "samfundet" er gået af mode, kan Adornos kritiske tænkning kaste...
12. september 2003 - Konference
Usynlig gif til layout
Et år efter Johannesburg
Et år efter afslutningen af Verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling indbyder 92-gruppen til konferencen 'Guld og grønne skove', hvor der gøres status over arbejdet med at gennemføre beslutningerne fra Johannesburg samt fra...
1. september 2003 - Konference
Usynlig gif til layout
Debat om den lokale folkeoplysnings fremtid
På folkeoplysningens dag, den 8. september, afholder Dansk Folkeoplysnings Samråd et debatarrangement sammen med Politikens Hus om den lokale folkeoplysnings fremtid.Debattørerne er Undervisningsminister Ulla Tørnæs, Marianne J...
28. august 2003 - Konference
Usynlig gif til layout
Uddannelsespolitik under forandring
FOFU indbyder til konferencen: Uddannelsesforskning - med- og modspiller for en uddannelsespolitik under forandring? Torsdag den 18. september, kl. 10.00 - 16.00 i Fællessalen på Christiansborg Igennem 90'erne er der gennemført en række uddannel...
12. august 2003 - Konference
Usynlig gif til layout
Information i det globale samfund
Freedom of Expression in the Information Society Konference den 2. september 2003 i København Som optakt til Verdenstopmødet om informationssamfundet (WSIS) afholder FN-forbundet i samarbejde med bl.a. Danmarks Biblioteksforening et seminar om ytrings...
4. august 2003 - Konference
Usynlig gif til layout
Fremtidens fritids- og kulturpolitik
Fritid & Samfund inviterer til seminar om fremtidens fritids- og kulturpolitik: Lørdag den 6. september, kl. 10.00-15.00 på Beklædningsfagskolen i Odense Fredag den 3. oktober, kl. 10.00-15.00 på Agerskov Kro, 6534 Agerskov KOMMUNALREFORM - TØ...
3. juli 2003 - Konference
Usynlig gif til layout
Udvikling af kurser for voksenundervisere
Den 25–28. september 2003 afholdes en konference i Heidelberg om udvikling og markedsføring af kurser for voksenundervisere. Ansøgningsfrist den 11. juli. Man kan søge tilskud til rejse, ophold og deltagelse fra Grundtvig-p...
3. juli 2003 - Konference
Usynlig gif til layout
Konference om liv og læring
Livshistorieprojektet ved Institut for Uddannelsesforskning, RUC, inviterer til deltagelse i konferencen LIV OG LÆRING- livshistoriske perspektiver på uddannelse, arbejde og kønOnsdag den 27. august 2002 i Store Auditorium på R...
1. juli 2003 - Konference
Usynlig gif til layout
Ciriusmøde om succes i Sokrates-projekter
Den 29. oktober inviterer Cirius til et heldagsmøde med titlen: Vejen til succes i centrale Sokrates-projekter. Centrale projekter er de større europæiske projekter under Sokrates som søges direkte i EU-Kommissionen. På mø...
19. juni 2003 - Konference
Usynlig gif til layout
Informationsmøde om Grundtvig 1 og 4
Den 25. august, kl. 13-17 afholdes der informationsmøde for institutioner og organisationer, som planlægger at indsende en ansøgning til et Grundtvig 1- eller 4-projekt i november 2003. Mødet foregår i Cirius.Informationsm...
27. maj 2003 - Konference
Usynlig gif til layout
Debat om miljø og natur i grundloven
Miljø og Natur i Grundloven - skal bevarelse af naturgrundlaget og et rent miljø være grundlovsbestemte rettigheder og pligter?Detbatmøde grundlovsdag, torsdag den 5. juni, kl. 13 - 18 på Den frie Lærerskole i Ollerup, Syd...
20. maj 2003 - Konference
Usynlig gif til layout
Tradition og fornyelse i folkeoplysningen
Liberalt Oplysnings Forbund, Dansk Husflid, Frit Oplysningsforbund og Syddansk Voksenpædagogisk Center har sammen arrangeret temadage, der skal inspirere arbejdet i folkeoplysningsforbundene og give den enkelte underviser - erfaren som uerfaren - størr...
24. april 2003 - Konference
Usynlig gif til layout
Møde om livslang læring
Cirius inviterer til et temamøde den 12. maj om eftermiddagen med titlen: Livslang læring for alle – status og udviklingsbehov i internationalt perspektiv.I de seneste år har der været forstærket fokus på livs...
15. april 2003 - Konference
Usynlig gif til layout
Internationale projekter i praksis
Nordens folkliga akademi (NFA) i Göteborg arrangerer den 8. - 10. maj et seminar om internationale projekter i praksis med følgende indhold: Gennemgang af projektets forløb fra planlægning, projektorganisering og resultatformidling ...
15. april 2003 - Konference
Usynlig gif til layout
Grundtvig-seminar i Slovakiet
CIRIUS har mulighed for at give stipendier til tre danskere til at deltage i et Grundvig-seminar i Bratislava, Slovakiet den 12. - 15. juni 2003. Ansøgningsfristen til stipendierne er den 5. maj.Seminaret tager udgangspunkt i det europæi...
2. april 2003 - Konference
Usynlig gif til layout