Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Parat til uddannelse og karriere

29. februar 2012


Konsekvenser af ungepakken er temaet for den årlige konference for vejledere i UU-centre, på ungdomsuddannelser og de frie kostskoler. Blandt emnerne er folkeoplysning og vejledning i fællesskaber.

Professionshøjskolen UCC er vært for årets vejlederkonference. Konferencen vil tage temperaturen på vejledernes arbejde med at kortlægge og vurdere de unges parathed til uddannelse og karriere og rejse spørgsmål som:
 
  Vejlederkonference2012_160
• Hvilke metoder og værktøjer er brugbare?
• Hvilke nye udfordringer står vejlederen overfor?
• De unge skal være parate - men er ungdomsuddannelserne parate til de unge? Og hvordan ser vejledningslandskabet i det hele taget ud i dønningerne på ungepakke, finanskrise og en ny regering ved roret?

Folkeoplysende fællesskaber
En af konferencens otte workshops handler om folkeoplysning og vejledning i fællesskaber som brobygning til uddannelse.  Her vil lektor Rie Thomsen fra Institut for uddannelse og pædagogik ved Aarhus Universitet, og Randi Jensen, sekretariatsleder i Daghøjskoleforeningen lægge op til diskussion om:
• Hvordan motiverer vi de unge, der i dag ikke gennemfører en uddannelse?
• Hvordan kan der arbejdes med de ofte komplekse livssituationer og udfordringer, som de står med?
• Hvordan hjælper vi dem med at finde deres egen vej til at komme videre med deres liv og uddannelse?
I workshoppen præsenteres konkrete eksempler på indsatser, og disse perspektiveres med udgangspunkt i nyere forskning om vejledning i fællesskaber, og der lægges op til diskussion af, hvilken rolle folkeoplysningen kan spille i vejledningsindsatsen.

Hovedpunkter på konferencen
•  Uddannelse i et samfundsøkonomisk perspektiv - betydning af uddannelse for vækst, velfærd og lighed v/ Professor Ph.d. Michael Svarer, Aarhus Universitet
• Making sense of careers - social perspectives and adaptability v/ Professor Ph.d. Gudbjörg Vilhjálmsdóttir, Universitetet i Island
• Nyt fra Ministeriet for børn og undervisning - herunder nyt fra evalueringen af Ungepakken v/ Kontorchef Steffen Jensen
• Pigernes uddannelser? Drengenes arbejdsmarked? Unges uddannelses- og karrierevalg set i et kønsperspektiv v/ Lektor og udviklingsleder Camilla Hutters, Center for ungdomsforskning (CEFU), Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet
• Perspektiver for fremtiden. Flexuddannelse, 13 års helhedsskole eller Ny Nordisk Skole? Og hvad kan vejlederne bidrage med? Oplæg og debat v/ Nanna Westerby, tidl. medlem af Folketinget


Tid: 10. og 11. maj 2012

Sted: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 112, 7100 Vejle

Pris: Kr. 4.750,- med overnatning / kr. 3.450,- uden overnatning

Tilmeldingsfrist: 10. april 2012

Rød pilYderligere oplysninger og tilmelding