Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Biblioteksstyrelsen søger to konsulenter

30. januar 2004

Biblioteksstyrelsen er Kulturministeriets sagkyndige organ for det offentlige biblioteksvæsen. Styrelsens hovedopgaver er rådgivning til ministerier og institutioner, udvikling af biblioteksvæsenet og forvaltning af en række administrative opgaver. De to konsulentstillinger vil blive placeret i styrelsens Udviklingsafdeling, hvor der vil være opgaver af alle tre typer.

Stillingerne
Biblioteksstyrelsens Udviklingsafdeling er organiseret i fire funktionsområder suppleret med en tværgående projektstruktur. De opslåede stillinger hører til området Rådgivning & Udvikling. De er placeret i kernen af styrelsens policy-udviklingsarbejde og giver gode muligheder for faglig og personlig udvikling i et dynamisk miljø med en åben ledelsesform. Vi arbejder løbende med at udvikle konsulentrollen og den omgivende organisation.

Biblioteksstyrelsen har et tæt samarbejde med Kulturministeriets departement i udformningen af retningslinier for fremtidens biblioteksvæsen. Vi ønsker derfor personer som bl.a. kan arbejde med økonomiske og statistiske analyser af forskellige tiltag på biblioteksområdet.

Arbejdet som konsulent kan principielt omfatte alle opgaver i Udviklingsafdelingen. Du vil indgå i projektgrupper eller opgaveteams som sammensættes af fagspecialister og generalister svarende til den enkelte opgave. Aktuelt er der bl.a. brug for flere kræfter til følgende opgaverområder:

 • Den nationale biblioteksstatistik, herunder statistik over webressourcer
 • Resultatkontrakter. Opfølgning på kontrakter med centralbibliotekerne og rådgivning af Kulturministeriet vedr. forskningsbibliotekskontrakter
 • Budgetmodeller / budgettering
 • Brugerundersøgelser. Udførelse, projektledelse og rådgivning
 • Økonomiske analyser

Stillingerne har reference til chefkonsulent Jonna Holmgaard Larsen. Arbejdsstedet er Nyhavn.

Kvalifikationer
En uddannelse som cand.scient.pol., cand.polit., cand.scient.soc., cand. merc. eller lignende.

Nyttige kvalifikationer derudover:

 • erfaring med projektledelse og projektdeltagelse
 • erfaring med analysearbejde
 • erfaring med forvaltningsopgaver og sagsbehandling
 • erfaring med moderne IT-værktøjer, herunder statistikprogram
 • sikkerhed i skriftlig og mundtlig formidling på dansk og engelsk
 • kendskab til / erfaring fra biblioteksvæsenet

Af personlige egenskaber prioriteres selvstændighed, ansvarlighed, engagement, effektivitet og dynamik højt. Det er vigtigt at kunne holde mange opgaver i gang og at kunne samarbejde på alle niveauer i en organisation.

I Biblioteksstyrelsen betragter vi forskellighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset køn, race, religion eller etnisk baggrund til at søge stillingen.

Aflønning og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Finans-ministeriet og AC. Stillingerne, som er fuldtidsstillinger, ønskes besat snarest.

Yderligere information om stillingerne kan fås ved henvendelse på telefon 33 73 33 73 til chefkonsulent Jonna Holmgaard Larsen (jhl@bs.dk) eller vicedirektør Bo Öhrström (boe@bs.dk). Yderligere information om Biblioteksstyrelsens findes på www.bs.dk.

Ansøgning
Ansøgning mærket 'Konsulent' skal være Biblioteksstyrelsen i hænde senest tirsdag d. 3. februar kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 8.

Biblioteksstyrelsen
Nyhavn 31 E
1051 København K
Telefon 33 73 33 73, telefax 33 73 33 72
E-post bs@bs.dk