Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Bogholder til FN-forbundet

25. maj 2009


FN-forbundet har brug for en ny kollega til en lille, dynamisk til tider hektisk og god arbejdsplads. Måske styrer du allerede pengesagerne i en anden, lille NGO, men har overskud til også at tage dig af FN-forbundet.

Arbejdsopgaverne er:
Bogføring, opstilling af regnskaber, månedlig likviditetsopgørelse, lønninger, honorarer, vedligeholdelse af medlemskartotek, kontingentopkrævning m.m. Kort sagt, have styr på FN-forbundets økonomi.

Arbejdet er meget selvstændigt og arbejdstiden kan tilrettelægges fleksibelt.

FN-forbundets sekretariat har p.t. fire ansatte, der arbejder tæt sammen med forretningsudvalg, bestyrelse og aktive medlemmer. Derudover har vi jævnligt praktikanter og studentermedhjælpere tilknyttet.

Stillingen, der er en deltidsstilling på 15- 20 timer, ønskes besat hurtigst muligt. Aflønning efter statens lønsatser.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte generalsekretær Anni Herfort Andersen på tlf. 33 46 46 90 hverdage mellem 10 og 15.

Ansøgningen bedes sendt pr. e-mail til fnforbundet@una.dk eller pr. brev til FN-forbundet, Store Kongensgade 36, 4.th., 1264 Kbh. K, att. Anni Herfort Andersen senest tirsdag den 2. juni 2009.