Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Center for frivilligt socialt arbejdet søger ny leder

27. maj 2004

Center for frivilligt socialt arbejde udbyder hermed et spændende og udfordrende lederjob i frontlinien af velfærdssamfundets udvikling.

Det frivillige sociale arbejde er velfærdssamfundets udviklings-laboratorium, som udvikler nye tilbud på social- og sundhedsområdet i samspil med den offentlige og den private sektor. Center for frivilligt socialt arbejde har til opgave at stimulere dette og sørge for, at ny viden bliver opsamlet og formidlet til de frivillige sociale organisationer og deres samarbejdspartnere i kommuner og erhvervsliv.

Centrets opgaver består i vidensopbygning og dokumentation, rådgivning, udviklingsprojekter, kursusvirksomhed, konferencer og generel formidling. Du får et erfarent hold på 14 ansatte med tværfaglig sammensætning og med et stærkt fælles værdigrundlag, som forpligter til at arbejde for aktivt medborgerskab som dynamo i velfærdsudviklingen.

Personen
Vi søger en leder, der kan skabe gode rammer om den daglige drift og samtidig give rum for udvikling af visioner og strategier for de kom-mende år.

Som centerleder skal du være en:

  • Dygtig strateg, som kan sætte fokus på nye udviklingspotentialer for frivilligheden i velfærdssamfundet
  • Dynamisk netværksudvikler, som skaber nye samarbejdsrelationer og projektmuligheder
  • Inspirerende personaleleder, som udvikler talenterne og det faglige miljø på centret
  • Solid administrator, der kan holde orden i økonomi og personale-forhold

Derudover forventer vi, at du har:

  • En akademisk eller anden tilsvarende baggrund suppleret med relevant efteruddannelse
  • Dokumenteret ledererfaring, herunder med personaleledelse og gerne egentlig lederuddannelse – psykologisk flair og fornemmelse for mennesker
  • Erfaring fra en politisk ledet organisation/institution og gerne erfaring fra arbejde med bestyrelser
  • Politisk tæft

Vi lægger endvidere vægt på, at du har interesse for og kendskab til den frivillige sektor og ser det som en væsentlig opgave at udvikle Centrets faglige spidskompetence inden for dette område.

Centret
Centret er i en omstilling, hvor der er særligt fokus på at intensivere og uddybe vores vidensopbygning, udvikle en udadvendt og netværks-baseret arbejdsstil og et internt læringsorienteret miljø.

Centret er en selvejende institution under Socialministeriet, og du vil arbejde med reference til en bestyrelse, men derudover have en række vigtige interessenter både inden for ministeriet, kommuner og frivillige sociale organisationer.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er klassificeret i lønramme 36, svarende til 415.600 kr. årligt ekskl. pension. Dertil kommer et funktionstillæg på 43.400 kr. årligt ekskl. pension. Den samlede løn vil således udgøre 459.000 kr. årligt ekskl. pension.

Ansættelsen sker på overenskomstvilkår efter relevant aftale mellem Staten og den faglige organisation. Der kan forhandles kvalifikations-tillæg afhængig af ansøgerens kvalifikationer.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen hos bestyrelsesformand Terkel Andersen, tlf. 33 93 52 93, email: terkel.andersen@newmail.dk.

Baggrundsmateriale kan bestilles på Center for frivilligt socialt arbejde, tlf: 66 14 60 61 eller e-mail: info@frivillighed.dk.

Du kan læse mere om os på http://www.frivillighed.dk.

Ansøgning
Centret opfordrer alle kvalificerede til at søge, uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Skriftlig ansøgning sendes til Center for frivilligt socialt arbejde, Pantheonsgade 5, Postboks 158, 5100 Odense C.

Ansøgningsfrist den 14. juni 2004 kl. 12.

Første samtale afholdes den 23. juni i Odense.