Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Cirius søger medarbejdere til internationalisering

1. september 2003

Cirius har 42 medarbejdere og skal nu besætte fire ledige stillinger som internationale rådgivere med opgaver inden for uddannelse og ungdomsarbejde.

Cirius arbejder med at fremme internationaliseringen af de danske uddannelser og den danske deltagelse i internationale uddannelsesprogrammer, herunder EU-programmerne Leonardo, Sokrates og Ungdom samt Nordisk Ministerråds Nordplus-programmer.

Medarbejderne skal indgå i selvstyrende grupper som varetager de nævnte uddannelsesprogrammer og andre internationale samarbejdsordninger. Arbejdet omfatter foruden programadministration også information og rådgivning samt udviklingsopgaver.

Medarbejderne knyttes til en af de fem uddannelsessektorer: grundskole/gymnasium, erhvervsuddannelse, videregående uddannelse, almen voksenuddannelse eller ungdomsområdet, men vil senere kunne rotere mellem sektorerne.

Stillingerne besættes med medarbejdere som har videregående uddannelse, gerne nyuddannede. Der kræves gode færdigheder i mundtlig og skriftlig kommunikation, samt evne til samarbejde og fleksibilitet. Engelsk skal beherskes skriftligt og mundtligt,og andre fremmedsprog er en fordel, men ikke et krav. Der kræves endvidere kendskab til it, og herunder databaser, idet en del af programadministrationen gennemføres elektronisk.

Kendskab til de enkelte uddannelsessektorer og til erhvervs- og arbejdsmarkedsforhold er en fordel, men ikke et krav, da der er tale om job som kan varetages af nyuddannede. Det samme gælder erfaringer med international uddannelse fra tidligere beskæftigelse.

Vi kan tilbyde en spændende arbejdsplads med store udfordringer og gode udviklingsmuligheder for den enkelte. Løn efter statslig overenskomst med indplacering som fuldmægtig.

Arbejdsstedet er Fiolstræde 44, 1171 København K.

Ansøgninger indsendes til Cirius, mærket ”nye medarbejdere”, og fristen er 8. septembe r 2003.

Nærmere oplysninger hos vicedirektør Jens Mejer Pedersen, 33 95 70 22 eller administrationschef Annika Thrane Sørensen, 33 95 70 13.