Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Det grønne er ikke kun for familier

7. marts 2008

”Grønne Familier” har foreningen heddet i over femten år. Men landsorganisationen frygtede, at navnet gav associationer til en lukket ”hellig” kreds, kun for familier. Derfor hedder både organisation og blad nu ”Grøn Hverdag”.

I en artikel i det seneste nummer af Grøn Hverdag skriver næstformand, Ilse Friis Madsen, bl.a.:
”Navnet havde en historisk begrundelse, idet foreningen blev til som en fortsættelse af projekt ”Grønne Familier” i kampagnen ”Vor Fælles Fremtid. Det var en oplysningskampagne på miljøområdet, der strakte sig over tre år og sluttede i 1992.
Projektet Grønne Familier gik ud på, at 26 familier førte dagbog for at afdække de miljømæssige fordele og barrierer, der eksisterede dengang, hvis man ville leve mere miljørigtigt.”

Ilse Friis Madsen skriver også:
”Vi ser nu en grøn bølge af økologisk bevidsthed rulle ind over vort land, ja over størstedelen af verden, ikke mindst hjulpet godt på vej af erkendelsen af de menneskeskabte klimaforandringer.
I takt med de ændrede tider har Grønne Familier skiftet navn og logo. Vi vil gerne signalere, at den grønne bevidsthed er for alle, at den grønne hverdag er basis for at redde det miljø, vi alle skal nyde godt af nu og i fremtiden.”

Grøn Hverdag er medlem af DFS.
Rød pilGrøn Hverdag