Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


DFS søger 2 udviklingskonsulenter

2. maj 2005

For at implementere Samrådets nye strategi for Fremtidens Folkeoplysning, søger DFS to udviklingskonsulenter. Ansøgningerne skal være DFS i hænde senest den 17. maj 2005 kl. 12.00.

Udviklingskonsulenternes opgaver bliver hovedsageligt at varetage Samrådets udviklingsarbejde indenfor de to hovedområder Demokrati & Medborgerskab og Livslang Læring (inkl. realkompetence). Udviklingskonsulenterne vil blive ansvarlige for hver sit emneområde, men skal i øvrigt være indstillet på at indgå i hele sekretariatets arbejde.

Rød PilPolitikpapir for Fremtidens Folkeoplysning

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:
Sekretariatsleder Christel Schaldemose,  cs@dfs.dk, tlf. 33 15 14 66 eller  mobiltelefon 40 76 86 26."