Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


DFS søger ny konsulent

27. oktober 2003

Vi har omstruktureret vores arbejdsopgaver og prioriteringer på Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat. Derfor søger vi en ny konsulent.

Arbejdsopgaver:
Vi ønsker at du skal tage del i de opgaver, der til en hver tid er prioriteret af repræsentantskab, bestyrelse og ledelsen. Du skal have både viljen og evnerne til løbende at kunne påtage dig nye typer af opgaver. Pt. vil arbejdsopgaverne være:

 • tovholder for projekter indenfor de prioriterede indsatsområder
 • medlemsaktiviteter (fyraftensmøder, konferencer etc.) af forskellig art både med en national og international dimension,
 • rådgivning af medlemsorganisationerne
 • sekretariatsbetjening af internationalt udvalg
 • formidling af viden om internationale puljer, studieture, nordisk samarbejde 

Vi forventer at du:

 • er generalist med evne til fordybelse
 • er initiativrig
 • er nysgerrig
 • har politisk flair
 • har et indgående kendskab til folkeoplysningen, gerne fra tidligere beskæftigelse
 • har erfaring med organisationsarbejde
 • har arbejdserfaring fra organisationer med værdibaseret og/eller politisk ledelse
 • er fleksibel
 • er åben, serviceminded og imødekommende
 • har mod på at arbejde på et lille sekretariat
 • har kendskab til administration og økonomi på projektlederniveau

Praktisk:
Stillingen er en fuldtidsstilling, der aflønnes på statens lønskalatrin 44, pt. kr. 27.259,75. Hertil kommer at Samrådet betaler 10 % af lønnen til en pensionsordning efter eget valg. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgning mærket ”konsulent” skal være Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat i hænde senest den 20. november 2003 kl. 12.00. Ansøgningen sendes til Gl. Kongevej 39E, 2.tv, 1610 København V. Der vil være ansættelsessamtaler den 27. november fra kl. 14.00.

Om Dansk Folkeoplysnings Samråd
Dansk Folkeoplysnings Samråd er paraplyorganisation for 39 folkeoplysende organisationer med hvert sit formål og speciale. Læs mere om DFS, stillingen og vore medlemsorganisationer på www.dfs.dk. Eller få mere at vide ved at kontakte sekretariatsleder Christel Schaldemose på tlf. 33 15 14 66.