Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


DOF søger konsulent til musik- og kulturområdet

30. oktober 2006

DOF ønsker at styrke amatørmusikområdet gennem ansættelse af en konsulent, der kan bistå med musikfaglig vejledning, rådgivning om administration, økonomi, lovgivning, foreningsledelse, vejledning om etablering af aftenskoler, lærerkurser, læreranvisning, foredrag og debat og søger derfor en konsulent, der tillige kan medvirke i DOFs øvrige indsatsområder overfor medlemsskolerne.

DOF har et meget stort antal medlemsskoler, der tilbyder undervisning på musikområdet. Det er dels store musikskoler for voksne, almene aftenskoler med en del musikhold eller ensembler, der har oprettet egen aftenskole. Undervisningen drejer sig dels om undervisning for kor, orkestre og sammenspilsgrupper, dels om instrumentalundervisning i fx. klaver, guitar, keyboard, blæseinstrumenter, sang og slagtøj.

Dansk Oplysnings Forbund er landsorganisation for aftenskoler, der ønsker at udbrede folke­oplysning på et frit og neutralt grundlag - uafhængigt af partipolitik. 
DOF's landsorganisation omfatter mere end 200 skoler med folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler) samt enkelte daghøjskoler og sprogskoler fordelt over cirka 100 kommuner i Danmark.

Rød pilDOF's hjemmeside