Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


En uundværlig ildsjæl

24. september 2007

Som en af vejledningens ildsjæle er Helene Valgreen uundværlig for dansk vejledning i de kommende år. Med blandt andet disse ord uddelte Margrethe Vestager den 20. september Forlaget Studie og Erhvervs Vejlederpris 2007.

Prisoverrækkelsen fandt sted i forbindelse med Danmarks Vejlederforenings landsmøde på Årslev Kro ved Brabrand. Med hæderen fulgte en check på 25.000 kr.

I begrundelsen skrev Studie og Erhverv:

"Vejlederprisen går i år til Helene Valgreen, der siden 2003 har været leder af vejledningsprojektet i Folkehøjskolernes Forening. Helene Valgreen er cand.mag. fra Københavns Universitet og har for nyligt afsluttet masteruddannelsen i vejledning på Danmarks Pædagogiske Universitet.

Helene Valgreen får prisen for sin store og engagerede indsats med organisering, udvikling, dokumentation og synliggørelse af uddannelses- og erhvervsvejledning på højskolerne, der har været afgørende for den respekt, der i dag står om den særlige højskolevejledning.

Helene har ydet en stor indsats for uddannelse af vejledere på højskolerne. Hun har været igangsætter for adskillige forsøgs- og udviklingsprojekter, herunder udvikling af nye metoder, mentorordning og arbejde med realkompetencer. Helene er en målrettet kommunikator, og det er hendes store fortjeneste, at vejledning nu er kendt som en af højskolernes særlige kvaliteter.

Helene har formået at opbygge et stort eksternt tværsektorialt netværk, som både højskolerne og vejledningsområdet har draget nytte af. Helene har bl.a. ydet en ihærdig indsats for FUE's etiske principper for vejledning, og hun sidder nu i FUE's etiske råd for vejledning.

Helene siger sin mening lige ud. Hun er aktiv og synlig i vejledningsdebatten, og bidrager gerne med artikler, interviews og konferenceindlæg, der kan medvirke til at sætte vejledning på dagsordenen. Som en af vejledningens ildsjæle er hun uundværlig for dansk vejledning i de kommende år."
Helene Valgreen
Helene Valgreen får prisen for sin store og engagerede indsats med organisering, udvikling, dokumentation og synliggørelse af uddannelses- og erhvervsvejledning på højskolerne.

Om Vejlederprisen:
Prisen, der er på 25.000 kr., er indstiftet af Forlaget Studie og Erhverv. Prisen er siden 1993 hvert andet år blevet tildelt en vejleder, der har gjort en særlig indsats for uddannelses- og erhvervsvejledning i Danmark. FUE, Fællesrådet for Foreninger af Uddannelses- og Erhvervsvejledere, indstiller til Vejlederprisen.

Tidligere prismodtagere:
2005 - Bonnie Hegner og Peter Føge
2003 - Per Rye
2001 - Jette Stegmann
1999 - Peter Plant
1997 - Jørgen Christensen
1995 - Lars Thorkild Bjørn
1993 - Kjeld Andersen