Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


FDB får ny formand

17. juni 2008

Den 39-årige Lasse Bolander overtager formandsposten i FDB efter Ebbe Lundgaard. Han vil gøre FDB mere synlig, bl.a. inden for klima-debatten. Samtidig afskaffede FDB sin årlige kongres.

På FDB's - sidste - årlige kongres fik Lasse Bolander 239 af de delegeredes stemmer, mens den anden kandidat til formandsposten, Jean Thierrys, fik 17 stemmer, skriver FDB's nyhedsbrev.
FDB er en forening, der ejer Coop Danmark, og FDB er medlem af DFS.

Synlighed
Inden afstemningen sagde Lasse Bolander bl.a.:
"Der er masser at tage fat på. Det vigtigste for mig er, at FDB bliver mere synlig. FDB har vigtige mærkesager, men jeg ser et behov for, at vi blive endnu mere synlige for medlemmerne og offentligheden. Det kan eksempelvis være inden for klimadebatten, der hersker."

Nyhedsbrevet oplyser, at Lasse Bolander
• er 39 år
• har de seneste 11 år arbejdet i Det Berlingske Officin, senest som koncernchef
• var tidligere en årrække i fødevarebranchen (Tulip International og Arla Foods)
• er formand for Spejder Sport A/S og har tidligere haft adskillige bestyrelsesposter i mediebranchen
• er dddannet cand.oecon. fra Århus Universitet

FDB får ny struktur
Kongressen vedtog med stemmerne 243 mod 14 bestyrelsens forslag til ny struktur - med de ændringer, som kongressen har vedtaget i løbet af dagen. Dermed er det også besluttet, at dette års kongres er den sidste.
Kongressen afløses af et landsråd bestående 124 medlemmer, som skal mødes mindst to gange om året.
Rød pilFDB

Rød pilInterview med Helle Bjerregaard, chefkonsulent i FDB's afdeling for forbruger- og foreningsforhold