Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


FDB søger to udviklingskonsulenter

13. september 2007

Kan du kan inspirere og kvalificere FDBs medlemsvalgte til at varetage deres foreningshverv professionelt og i tråd med foreningens værdier? Eller kan du vise forbrugerne, hvordan de gennem deres dagligvareindkøb kan gøre en forskel?

Så har FDB måske en ledig stilling til dig. FDB søger en udviklingskonsulent til foreningsarbejde og en udviklingskonsulent med formidlingskompetence.

Konsulent til foreningsarbejde (København)
FDB står foran store forandringer, og en del af dit arbejde vil bestå i at guide foreningens medlemsvalgte igennem denne proces.
Udviklingskonsulentens arbejdsopgaver er bl.a., at:
• Deltage i udviklingsarbejde vedr. FDBs foreningsdemokrati
• Rådgive lokalforeninger om vedtægter, valghandlinger og mødeafholdelse
• Være sparringspartner for dine kolleger omkring foreningsudvikling
• Udvikle og facilitere uddannelsestilbud til FDBs foreningsaktive
• Samarbejde med Coop om uddannelse af medlemsvalgte og butiksledere
• Deltage i planlægning af FDBs kongres og øvrige større foreningsaktiviteter

Ansøgningsfrist: 4. oktober
Ansættelsessamtaler: Uge 43
Arbejdssted: Vallensbæk Torvevej i Albertslund.

Konsulent til formidling (Århus)
FDB søger en udviklingskonsulent, der kan inspirere og kvalificere FDBs medlemsvalgte i vores lokale foreninger til i praksis at synliggøre FDBs forbrugerpolitiske mærkesager; sundhed, miljø og etik.
Arbejdsopgaver:
• Inspirere og kvalificere FDBs medlemsvalgte til at lave konkrete aktiviteter med forbrugerpolitisk indhold i og omkring butikkerne
• Udvikle nye måder at formidle FDBs forbrugerpolitiske mærkesager lokalt 
• Formidle konkrete forbrugerpolitiske aktiviteter i FDBs medier
• Være faglig sparringspartner for kolleger om formidling af forbrugerpolitiske mærkesager
• Undervise på foreningskurser.

Ansøgningsfrist: 8. oktober
Ansættelsessamtaler: Uge 43
Arbejdssted: Folkeoplysningens Hus, Århus C.

Rød pilHele opslaget om konsulent til foreningsarbejde

Rød pilHele opslaget om konsulent til formidling