Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


FN-forbundet søger ny generalsekretær

28. maj 2003

FN-forbundets generalsekretær gennem syv år er blevet ansat i en ledende stilling i FN-systemet. Derfor søger FN-forbundet generalsekretær til ledelse af forbundets sekretariat. Tiltrædelse snarest og gerne senest den 1. august 2003.

Generalsekretæren skal i et samspil med FN-forbundets forretningsudvalg og bestyrelse fremme virkeliggørelsen af FN-forbundets formål gennem samarbejde med danske og internationale organisationer og institutioner, som helt eller delvist arbejder med tilsvarende formål.

Som generalsekretær vil dine hovedopgaver være:
- at lede sekretariatet, som p.t. har 8 ansatte, have ansvaret for forbundets økonomi og administration,
- at være ansvarlig for planlægning og gennemførelse af aktiviteter og arrangementer om FN-spørgsmål,
- at gennemføre fundraising for at sikre nødvendige midler til FN-forbundets arbejde,
- at varetage kontakter til FN-systemet, til internationale og danske organisationer, til ministerier og andre samarbejdspartnere

Vi søger en generalsekretær, der har interesse for og viden om FN, u-landsforhold og internationalt arbejde, gerne med erfaring fra arbejde i det danske NGO-miljø og med et stort kontaktnet. Du skal have ledelsesevner og administrativ erfaring. Desuden skal du være kreativ, dynamisk og have overblik, samt have organisationserfaring og gode sprogkundskaber.

Der må påregnes nogen rejsevirksomhed og en del arbejde uden for normal arbejdstid. Begyndelsesløn efter statens lønramme 35.

Alle interesserede uanset køn, alder, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingen og FN-forbundet kan fås ved henvendelse til generalsekretær Mikael Bjerrum på tlf. 35 46 73 73 (arbejde) eller tlf. 38 89 38 83 (privat) eller til landsformand Bente Nielsen på tlf. 40 54 32 21.

Ansættelsesinterviews forventes afholdt søndag den 15. juni.

Ansøgning med CV skal være os i hænde senest fredag den 30. maj 2003 kl. 12.00, og kan evt. sendes pr. e-mail til hanne@una.dk


FN-forbundet
Midtermolen 3, st.th.
2100 København Ø
tlf. 35 46 73 73


FN-forbundet er en folkelig organisation, med såvel kollektive som individuelle medlemmer, som har til formål at arbejde for:
- en styrkelse af interessen for Forenede Nationer,
- forståelse af nationernes gensidige afhængighed og fælles ansvar for den internationale udvikling,
- virkeliggørelse af de principper, som Forenede Nationer bygger på med det formål at udbygge Forenede Nationer til en verdensmyndighed, der kan sikre menneskerettighederne, håndhæve international retsorden, forebygge konflikter og skabe fred, sikkerhed, samarbejde og bæredygtig udvikling.