Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Frivillighed og fællesskab

10. august 2006

Folkeoplysningen har meget at tilbyde både nutiden og fremtiden. Hvis den formår at anvende traditionen på nye temaer som globalisering, nærdemokrati og folkesundhed. Det er Ole Vig Jensen overbevist om efter 46 aktive år med folkeoplysning.

Mennesker søger viden af egen fri vilje i folkeoplysningen - uden pres fra karakterræs og eksamenskrav. Samtidig finder de her et fællesskab, som tv-skærmen og pc’en ikke kan tilbyde.
Det er to af de centrale kvaliteter, der ifølge Ole Vig Jensen gør, at folkeoplysningen også fremover har noget at bidrage med.
Men disse elementer af folkeoplysningens tradition skal omsættes til nutiden. De skal anvendes på nye fag og temaer. De skal ruste den enkelte og samfundet til fremtidens behov.
Og det er en stor udfordring, understreger Ole Vig Jensen i et interview til DFS' hjemmeside.

Læs hele interviewet

                             Ole Vig 3

Klip fra interviewet

”Dengang var folkeoplysning et reelt tilbud til alle – og dermed også for de socialt dårligst stillede.” Sådan lyder Ole Vig Jensens første bud på, hvad der ændret sig for og i folkeoplysningen i de 46 år, han har været involveret.

”Når deltagerne skal betale så meget for at være med, stiller de også større krav til kvaliteten,” siger Ole Vig Jensen.

"I dag er folkeskolen blevet meget bedre til at indrette lokaler og inventar efter, at det faktisk er børn, der skal benytte dem, og til at tilpasse dem til folkeskoleundervisningens egne behov.
Men det betyder, at de ikke er særligt velegnede til voksne, som oven i købet er blevet mere krævende.”

”Vi har noget helt enestående i Danmark: Et tilbud til alle borgere om undervisning helt efter eget valg, helt frivilligt, og uden at de skal til eksamen og have karakterer.

”Efter min mening fylder det internationale for lidt. Jeg ved godt, det kan være svært at få folk til at komme. Men folkeoplysningen skal føle sig forpligtet til udvikle de undervisnings- og mødeformer, der kan tiltrække deltagere. Og vi kunne gøre meget mere."

”I første omgang må det vigtigste for os være, at den enkelte selv opnår en erkendelse af, at han eller hun kan noget, og at de lærer noget, som ikke fremgår af eksamensbeviserne.”

"Først og fremmest kan folkeoplysningen være med til at holde fast i de sociale fællesskaber, som ellers risikerer at gå tabt i de nye store enheder.”

"Når nu deltagerne betaler så meget, så er kvaliteten vigtig. Her synes jeg, at staten kunne øge tilskuddet til landsorganisationerne, til oplysningsforbundene, som de kunne bruge til at vejlede, støtte og uddanne de lokale ledere og lærere.
Penge til kvalitetssikring står nok højest på min ønskeseddel.”

"Oplys Demokratiet initiativet er et godt eksempel på, hvordan DFS kan skabe rammerne for dialog og aktiviteter, og den enkelte medlemsorganisation kan omsætte det og udvikle det ud fra sin egen vinkel på baggrund af organisationens egen målsætning.”