Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Kampen om folket

28. april 2004

Fredag den 30. april forsvarer lektor, ph.d. Ove Korsgaard sin doktorafhandling "Kampen om folket" i Festsalen på Danmarks Pædagogiske Universitet.

Titlen på Ove Korsgaards afhandling er "Kampen om folket. Et dannelsesperspektiv på dansk historie gennem 500 år". Officielle opponenter er professor Peter Kemp, DPU, professor Rune Slagstad, Oslo Universitet, og professor Ove Kaj Pedersen, Københavns Universitet.

I forbindelse med forsvaret udkommer ”Kampen om folket” på forlaget Gyldendal. Bogen er det afsluttende værk i Ove Korsgaards triologi, hvor de to første bøger var ”Kampen om kroppen”(1982) og ”Kampen om lyset” (1997).

Ifølge Ove Korsgaard er ordet ”folk” et af sprogets mest komplekse og konfliktfyldte begreber. Det har givet anledning til dramatiske omvæltninger i både selvet og samfundet – for den måde, vi forstår begrebet folk på, har afgørende betydning for måden, vi indretter samfundet på. Kampen står om at dominere forståelsen af begrebet folk. For har man magten til dét, har man magt i samfundet.

Indtil for godt 200 år siden var ”folk” en undersåtskategori. Folket kunne ikke tænkes uden en herre, hvad enten herren var Gud, konge eller husherre. Men i sidste halvdel af 1700-tallet skete en transformation af begrebet folk i Europa, som gjorde det til et nøglebegreb i de politiske, kulturelle, sociale og pædagogiske revolutioner, der brød frem.

I ”Kampen om folket” skildres den proces, der gjorde folket til en suverænitetskategori i Danmark. Processen medføre dog ikke enighed om, hvad man skulle forstå ved den nye form for suverænitet. Folket blev nemlig forstået på mindst tre forskellige måder: Som en politisk, kulturel og social suverænitetskategori. Efterhånden som kanterne blev slebet af, opstod der større konsensus om, hvem det danske folk bestod af.

Derfor kunne man indtil for ikke længe siden tro, at begrebet folk var et evigt bånd, som bandt os alle sammen i en ensartet kultur af nærmest uforanderlig oprindelse. Men i dag fremstår ordet folk igen tydeligvis som kampplads for blandede og modstridende interesser: Et vi for eller imod det europæiske? Er vi for eller imod det danske? Er vi for eller imod de fremmede? I ”Kampen om folket” stilles spørgsmålene: Er det vigtigt at opretholde forestillingen om et dansk folk? Og udelukker en sådan forestilling ideen om at tilhøre et europæisk folk, eller muligheden for at fremmede kan blive en del af folket? Og vigtigst: Hvilken identitets- og dannelsesmæssige betydning har de forskellige svar?

Lektor Ove Korsgaard forsvarer sin doktorafhandling fredag den 30. april kl. 13.00 i Festsalen på Danmarks Pædagogiske Universitet, Emdrupvej 101, 2400 København NV.