Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Konsulent til folkeoplysningsområdet

15. maj 2003

Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune søger en konsulent, der kan indgå i samarbejdet omkring den folkeoplysende voksenundervisning, der primært er undervisning m.v. for voksne etableret af ca. 110 aftenskoler og oplysningsforbund.

Det bliver konsulentens opgave at styrke området generelt samt øge det aktuelle serviceniveau i forhold til aftenskolerne og oplysningsforbundene.

Konsulenten placeres organisatorisk i det nye kontor for Fritid og Idræt, der er en sammenlægning af det tidligere Folkeoplysningssekretariat og Idrætssekretariat og tilknyttes den nuværende Voksenundervisningsafdeling. Konsulenten skal løse sine opgaver i et tæt samarbejde med afdelingens øvrige medarbejdere.

Københavns Kommune betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer derfor alle uanset alder, køn og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger kan fås hos afdelingsleder Niels-Anton Svendsen, 33 66 46 24 eller
fuldmægtig Tina Christensen, 33 66 46 20.

Ansøgningsfrist den 26. maj 2003, kl. 12:00