Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Konsulent til voksenuddannelsesområdet

30. april 2004

Vil du deltage i udviklingen af voksenuddannelsesområdet i Københavns Amt?
Synes du det kunne være spændende at deltage i udviklingen af kompetencegivende voksenuddannelse på VUC og på FVU og undervisning af ordblinde voksne, så uddannelsestilbudene kan matche fremtidens krav? Så kan vi tilbyde dig et udfordrende og selvstændigt job, hvor du får mulighed for at sætte dit personlige præg på arbejdsprocesser og projekter.

En stilling som konsulent i voksen- og specialundervisningskontoret er ledig til besættelse den 1. august 2004.

VUC-området har netop været igennem en omstrukturering, således at der i dag er tre store VUCer i amtet med hver deres udviklingsprofil. Det er tanken, at der skal ske videndeling på tværs af de tre centre, bl.a. via udviklingsprojekter. Det ene VUC udbyder også kompenserende specialundervisning i form af ordblindeundervisning for voksne. Alle centre udbyder FVU. Ordblindeundervisning og FVU udbydes endvidere af private udbydere efter driftsoverenskomst.

Jobbet
I samarbejde med kontorets øvrige medarbejdere skal du medvirke til arbejdet med de driftsmæssige og udviklingsmæssige rammer for det samlede voksenuddannelsesområde i Københavns Amt.
Du vil i jobbet bl.a. få mulighed for faglig udvikling, teamarbejde og mulighed for at udvikle kompetencer i forhold til at arbejde i en moderne forvaltning og i en politisk ledet organisation.

Arbejdsopgaverne

 • Koordinere og strukturere udviklingsinitiativer på VUC-området.
 • At være inspirator og tovholder på efteruddannelses- og udviklingsprojekter på tværs af VUC-centrene.
 • Administration og udvikling af FVU, den forberedende voksenundervisning, i samarbejde med udbyderne.
 • Administration og koordinering af ordblindeundervisningen i samarbejde med udbyderne og den faglige ordblindechef.
 • Generel sagsbehandlig.
 • Servicering af det politiske niveau.

Opgaverne løses i samarbejde med kontorets øvrige medarbejdere og med institutionerne.
Voksen- og specialundervisningskontoret består af 12 medarbejdere, og vi lægger vægt på et godt socialt og fagligt samarbejdsmiljø.
Kontoret varetager endvidere drift og udvikling af 16 institutioner på specialundervisningsområdet for børn og voksne.

Kvalifikationer

 • relevant uddannelse.
 • erfaring med eller indgående kendskab til VUC.
 • uddannelsespolitisk viden og interesse.
 • gode kommunikations- og samarbejdsevner.
 • evne til at arbejde struktureret og se tingene i et overordnet perspektiv.
 • engageret og udadvendt.
 • gode IT-kundskaber.

Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen er omfattet af de nye lønformer. Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst, og lønnen fastsættes efter forhandling med forhandlingsberettigede organisation.

Et af målene i Københavns Amts personalepolitik er ligebehandling uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap eller religion. Det sikres blandt andet gennem ansættelses- og uddannelsespolitikken.

Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til kontorchef Anette Holst på telefon 4322 2374.

Ansøgningen skal være forvaltningen i hænde senest den 27. maj 2004.

Københavns Amt
Undervisnings- og Kulturforvaltningen
Voksen- og specialundervisningskontoret
Stationsparken 27
2600 Glostrup