Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


LOK søger kursus- og uddannelseskonsulent

3. juni 2004

Landbrugsraadets afdeling for oplysning og uddannelse (LOK) søger yngre kursus- og uddannelseskonsulent fra 1. august.

LOK spiller en rolle i landbrugserhvervet. Kritisk debat og målrettet uddannelse holder de landmandsstyrede virksomheder og foreninger levende og konkurrencedygtige. Læs mere på Raadets og LOKs hjemmeside om arbejdsopgaver, udviklingsperspektiver og kompetencekrav.

Jobprofilen
LOK arbejder fagligt bredt med aktiviteter over hele landet. Fra debat- og konferencearrangementer til kurser og skræddersyede organisationsudviklende tiltag. Fokusområder er bl.a. øget indsats på andelsområdet og nye tiltag for landbrugets folkevalgte ledere. Opgaverne vil i hovedtræk indeholde:

  • Udvikling/gennemførelse af kurser for folkevalgte landmænd
  • Debataktiviteter om aktuelle emner
  • Videreudvikling af pædagogiske metoder i LOKs aktiviteter

Konsulenterne står for idéudvikling, planlægning og gennemførelse af aktiviteterne - ofte i samarbejde med eksterne undervisere. Det gennemførende arbejde sker i samarbejde med LOKs kursussekretærer. Der må påregnes ca. 30 rejsedag om året. Der refereres til en chefkonsulent.

Kompetenceprofilen
Du har 2-4 års praktisk erfaring med sammenlignelige opgaver og en videregående uddannelse som teoretisk platform. Viden og erfaring med pædagogisk metode- og teoriapparat i uddannelsessammenhæng er en forudsætning, og du har det godt med at styre kursusforløb. Du kommer formentlig fra et job i:

  • En anden erhvervs- eller interesseorganisation
  • En større virksomheds/koncerns HR-udviklingsafdeling
  • En af landbrugets uddannelsesinstitutioner

Af andre væsentlige kompetencekrav skal nævnes evner for skriftlig formidling og flair for kommunikation iøvrigt. Din IT-erfaring skal være ajour. Du skal kunne arbejde og agere selvstændigt, men du skal også være en god teamplayer på kontoret.

Yderligere oplysninger
Landbrugsraadet er landbrugets og andelsselskabernes erhvervsorganisation med hovedkontor på Axelborg. Læs mere om Raadet, stillingerne og kontaktperson på www.landbrugsraadet.dk.

Ansøgningsfristen er afkortet på grund af sommerferien. Vi skal have ansøgninger senest den 16. juni og afvikler de første interviews i uge 26 med 2. runde den 28. juni.
Adresse: Landbrugsraadet, Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København V