Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Medlemmer af Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde

25. juni 2004

1. juli 2004 bliver Kontaktudvalget til det frivillige Sociale arbejde omdannet til Rådet for det Frivillige Sociale Arbejde. Socialministeren har udpeget medlemmerne af det nye råd.

Terkel Andersen er formand for det nye råd, der får til opgave at tale den frivillige sektors sag, og som aktivt skal fremme debatten om frivillighedens vilkår og udviklingsmuligheder i nutidens velfærdssamfund.

Socialministeren har udpeget Rådets 11 øvrige medlemmer blandt de kandidater, som er blevet indstillet af de frivillige foreninger og organisationer.

Rådets medlemmer er:

 • Eva Tufte - Mødrehjælpen
 • Morten Thomsen - Livslinjen
 • Ia Brix Ohmann - Ældre Sagen
 • Vibe Klarup Voetmann - KFUK´s sociale arbejde
 • Mette Gjerskov - Dansk Røde Kors
 • Diana Mose Olsen - De frivilliges Hus i Esbjerg
 • Mia Sørup - Landsorganisationen Ventilen
 • Sytter Kristensen - Landsforeningen LEV
 • Else Winther Andersen - OK-Fonden
 • Jytte Mejnholt - Landsorganisationen af Kvindekrisecentre i Danmark
 • Sussi Maack - Landsorganisationen af frivillighedsformidlinger og Selvhjælpsgrupper (FriSe)

"Jeg har i sammensætningen af Rådet lagt vægt på at den frivillige sektor får et råd med en ny og spændende profil. Og jeg glæder mig meget over den glæde og entusiasme, som medlemmerne har modtaget udpegningerne med. Det synes jeg tegner meget positivt for Rådets kommende arbejde", udtalte Socialminister Henriette Kjær i en pressemeddelelse udsendt 18. juni.