Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Mere engelsk og mere demokrati

15. februar 2007

Nu kan udlændinge få meget mere at vide om DFS’ arbejde. Vores engelsksprogede hjemmeside er blevet kraftigt udvidet. Samtidig er det blevet muligt at finde alle materialer om Oplys Demokratiet på www.dfs.dk.

”Welcome to the Danish Adult Education Association”. - Det er de ord, man først støder på, hvis man klikker ind på “In English” på DFS’ hjemmeside.

Her har interesserede, som ikke læser dansk hidtil kunnet finde nogle få grundlæggende oplysninger om DFS samt enkelte artikler.
Nu er denne del af hjemmesiden blevet kraftigt udvidet. Vi har fået oversat større dele af den danske hjemmesides artikler om realkompetence og om Oplys Demokraitet.

DFS’ engelsksprogede hjemmeside kan også findes direkte på www.daea.dk


Oplys Demokratiet

Det er nu også muligt at hente alle de materialer, som DFS har udgivet om Oplys Demokratiet, herunder:
- Fakta-arkene
- Debathæftet
- Mødekogebogen

Nogle af de korte tekster kan man umiddelbart kan downloade. De lidt længere publikationer kan man bevæge sig rundt i ved at klikke på kapitel på kapitel.

I samme forbindelse er Oplys Demokratiet hjemmesiden blevet omstruktureret, så den skulle være lettere at finde rundt i.
Rød pilDFS' hjemmeside på engelsk

Rød pilDFS' hjemmeside om Oplys Demokratiet