Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


MS skal have ny formand

29. marts 2004

Bent Nicolajsen forlader formandsposten i Mellemfolkeligt Samvirke i forbindelse med repræsentantskabsmødet i slutningen af april. Det meddelte han på organisationens styrelsesmøde den 17. marts 2004.

MS’ formand, Bent Nicolajsen, genopstiller ikke til formandsposten, når MS’ styrelse konstituerer sig ovenpå repræsentantskabsmødet den 25. april. Bent Nicolajsen blev formand for MS i april 2001 og har siddet i MS’ styrelse siden 1997. Han er ikke på valg til styrelsen og bliver i styrelsen, indtil hans valgperiode udløber i april 2005.

Bent Nicolajsen forlader formandsposten for at få bedre tid til familie og arbejde. Han har i 2003 og 2004 været ansat som projektleder i Dansk Management Råd.

MS' repræsentantskabsmøde i 2004 afholdes i weekenden den 24.-25. april på Borups Højskole i København.

Kilde: Nyhedsbrev fra Mellemfolkeligt Samvirke nr. 3/2004