Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


MS søger ny generalsekretær

2. september 2002

Efter mere end 25 års ansættelse i MS, heraf godt syv år som generalsekretær, har Bjørn Førde valgt at søge nye udfordringer i det internationale udviklingsarbejde.

Mellemfolkeligt Samvirke generalsekretær, Bjørn Førde, har meddelt MS’ styrelse, at han ønsker at fratræde sin stilling med udgangen af september måned eller snarest derefter. Bjørn Førde forventer at tiltræde en ledende stilling i en international organisation udenfor Danmarks grænser. MS søger derfor ny generalsekretær. Se nærmere nedenfor.

"Når Bjørn Førde rejser til udlandet., mister fattige folk fra fattige lande en markant ambassadør i den danske debat," siger MS’ formand Bent Nicolajsen og fortsætter: "Når vi nu, tvunget af omstændighederne, siger farvel til vores myreflittige og dynamiske generalsekretær gennem godt syv år, siger vi også farvel til en medarbejder, som har holdt sølvbryllup med MS. Der er for mig at se ingen tvivl om, at Bjørn og MS har betydet rigtigt meget for hinanden. Bjørn har med succes arbejdet for, at MS i højere og højere grad er en synlig og sammenhængende organisation, som udvikler og udnytter samspillet mellem de mange aktiviteter og programmer i Syd og Nord."

Bjørn Førde blev som nyuddannet cand. phil. i samfundsfag ansat i MS som 26-årig. De første år arbejdede Bjørn Førde hovedsageligt med organisationens udgivelses- og oplysningsarbejde. Bjørn Førde har været redaktør af MS’ ungdomsblad Udkig [nu Zapp], og redaktør på MS’ forlag. Mangfoldige er de lærebøger og andre udgivelser, som Bjørn Førde har skrevet eller redigeret i årenes løb. Bjørn Førde var Informationschef og Vicegeneralsekretær fra 1989 til 1992 og leder af MS’ program i Zimbabwe fra 1992 til 1995.