Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Musik & Ungdom søger ny generalsekretær

28. oktober 2003

Musiklivet i Danmark er under forandring, og med forandringerne må også musiklivets aktører udvikle sig. Musik & Ungdom søger generalsekretær, der kan stå i spidsen for foreningens nødvendige udvikling. En generalsekretær, der kan definere organisationens rolle i dansk musikliv og som kan udtænke og udvikle organisationens medlemstilbud.

Vi søger en generalsekretær, på fuld tid, med stor indsigt og viden om dansk musik, særligt musikundervisning. En person, der også har indsigt i internationale musikforhold, og som besidder en betydelig personlig gennemslagskraft. Musik & Ungdom kan ikke udvikles uden samarbejde med mange andre institutioner, så smidig personlighed og udprægede samarbejdsevner er en absolut nødvendighed.

Lønnen er efter Amter og kommuner, løntrin 49.

Ansøgning med oplysning om uddannelse og kvalifikationer stiles til:

Musik & Ungdom
C/o formand Søren Bojer Nielsen
Dyssevænget 10 B
2700 Brønshøj

Kuverten bedes mærket ”Generalsekretær”. Ansøgningsfrist er mandag den 17. november 2003 kl. 12.00.

For yderligere oplysninger, kontakt Musik & Ungdoms formand Søren Bojer Nielsen tlf. 33 91 11 99 eller administrator Laila Stender Bonde tlf. 22 64 29 44