Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Ny formand for Rådet for det Frivillige Sociale Arbejde

27. maj 2004

1. juli 2004 bliver Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde omdannet til Rådet for det Frivillige Sociale arbejde.

Socialminister Henriette Kjær har udpeget Terkel Andersen til formand for det nye råd. Terkel Andersen er i dag formand for Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde, og har sammen med kontaktudvalget udarbejdet det udspil, der danner grundlag for det nye råd.

Henriette Kjær udtaler:

”Jeg ser frem til et udfordrende og spændende samarbejde med det nye råd og rådets formand Terkel Andersen.

Jeg lægger meget vægt på, at vi på Socialministeriets område har et organ med god gennemslagskraft, der kan tale den frivillige sektors sag, og som aktivt kan fremme debatten om frivillighedens vilkår og udviklingsmuligheder.”

Rådet for det Frivillige Sociale Arbejde skal have 12 medlemmer inklusive formand og næstformand. Frivillige organisationer og foreninger har haft mulighed for at indsende forslag til kandidater til rådet til Socialministeriet.

For yderligere oplysninger kontakt Dorte Rievers Bindslev i Socialministeriet på 33 92 92 44.