Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Ny formand for Rådet om Kortuddannedes Fortsatte Uddannelse

20. april 2005

Undervisningsminister Bertel Haarder har udpeget borgmester Jens Stenbæk til ny formand for Rådet om Kortuddannedes Fortsatte Uddannelse (KFU-rådet).

Jens Stenbæk, der snarest tiltræder som formand, har siden 1998 været borgmester i Tornved Kommune og fra 2002 tillige formand for Kommuneforeningen i Vestsjællands Amt. Jens Stenbæk var derudover formand for Foreningen for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler i perioden 2000 - 2004 samt medlem af Produktionsskolerådet fra 2000 til dets nedlæggelse i sommeren 2003.

Netop produktionsskoleområdet er et af de vigtige rådgivningsfelter for KFU-rådet, der også har til opgave af rådgive undervisningsministeren om uddannelsesbehovet inden for almen voksenuddannelse på grundlæggende niveau.

Hensigten med rådets arbejde er at styrke indsatsen for at give de kortest uddannede - både blandt de unge og de lidt ældre - et kompetenceløft gennem uddannelse og anden kompetenceudvikling. Målet er, at kortuddannede skal sikres kvalifikationer, som efterspørges af virksomhederne, og at de bliver i stand til løbende at deltage i uddannelse og kompetenceudvikling inden for de erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesordninger.

Jens Stenbæk anser rådets rolle og arbejde for yderst vigtigt:

"Vores hverdag er et tydeligt bevis på, at uddannelseskravene er konstant stigende for alle. Den kompetencetærskel, vi skal overvinde for at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, for at sikre selvforsørgelse og for at opnå indflydelse i vores demokrati, øges gradvist. Vi har en gruppe, som vores systemer har snydt for uddannelse, eller også har de snydt sig selv. Det er en af vor tids vigtigste samfundsopgaver at skabe muligheder og motivere kortuddannede til fortsat uddannelse. Ellers risikerer vi at lukke dem ude af vores fællesskaber
", siger han.

KFU-rådet blev oprettet i 2003 og afløste Produktionsskolerådet og Rådet om almen voksenundervisning på grundlæggende niveau.

"Rådets sammensætning bærer jo præg af, at det er en fusion af to tidligere råd. Men det er min oplevelse, at medlemmerne har formået at arbejde på tværs af uddannelsesområderne, og at den tidligere formand formåede at skabe et velfungerende råd med fælles mål. Det er mit store håb, at jeg med de øvrige medlemmers hjælp kan fastholde og fortsætte denne udvikling. Jeg ser gerne, at rådet udnytter sin frihed til at kommentere de rammebetingelser, der generelt er gældende for de kortuddannede, og ikke begrænser sig til at rådgive ministeren gennem lovforslag, der er sendt til høring i rådet", siger Jens Stenbæk.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Borgmester Jens Stenbæk på tlf. 40314935,
Kontorchef i Undervisningsministeriet, Peter Høier, tlf. 3392 5384