Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Ny formand i DFS

8. januar 2007

DFS' formand, Naser Khader, har meddelt bestyrelsen, at han på grund af tidspresset fra hans andre tillidsposter og opgaver ser sig nødsaget til at trække sig som formand for DFS fra 1.1.07.

På et møde den 3. januar nykonstituerede bestyrelsen sig. Efter vedtægterne overtog næstformanden Per Paludan Hansen posten som formand. Derudover valgte bestyrelsen Søren Eigaard som næstformand.
Den nye formand og næstformand fungerer frem til repræsentantskabsmødet den 30. april.

I et brev til Naser Khader har bestyrelsen takket ham for hans indsats "...og for det både fornøjelige og konstruktive samarbejde."
Videre skriver bestyrelsen: "Vi ønsker dig al mulig held med at forfølge dine mål i dit politiske arbejde og øvrige samfundsmæssige engagement."

Per Paludan Hansen har været næstformand i DFS i knap to år. Han er uddannet cand.scient.pol. Siden 2001 har han været sekretariatsleder i LOF’s landsorganisation. Per Paludan Hansen bor i Roskilde.