Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Ny form for nærdemokrati bag kåring af årets landsby

8. september 2009


Janderup er blevet udnævnt til årets landsby. En af begrundelserne er landsbyens arbejde lokale udviklingskataloger. Katalogerne er en del af et nærdemokrati-projekt, som foreningen Fritid & Samfund står bag.

”Ingen kan alt. Alle kan noget. Sammen kan vi det hele.” Sådan lyder landsbyen Janderups slogan, der har været med til at gøre de 860 indbyggere til danmarksmestre i lokalsamfund.
Bag kåringen ligger bl.a. flere års bevist arbejde med udvikling af nærdemokrati. I et samarbejde med Varde Kommune har Fritid&Samfund udviklet et ny nærdemokrati struktur med 9 udviklingsråd i Varde bys opland.
I forlængelse af det har Fritid&Samfund også været med i et projekt, hvor hvert udviklingsråd udarbejdede deres egne ”kommunalplaner”, såkaldte udviklingskataloger. Samarbejdet med Varde kommune fortsætter i øjeblikket i endnu et projekt om netværksstyring i lokalområderne.