Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Ny generalsekretær i Folk og Forsvar

20. februar 2003

Jesper Melchior Hansen, der tiltrådte som generalsekretær for Folk og Forsvar den 1. oktober 2002, fratrådte stillingen efter fire måneder den 31. januar i år. Tidligere generalsekretær Steen Søndergård Jensen har som en midlertidlig løsning indvilliget i at genindtræde, indtil bestyrelsen har fundet en mere varig ordning. Steen Søndergård Jensen forventer, at der foreligger en løsning senest med udgangen af maj 2003.