Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Ny generalsekretær i højskoleforeningen

23. april 2007

Folkehøjskolernes Forening i Danmark har ansat Niels Glahn som ny generalsekretær pr. 1. juni. Niels Glahn afløser Kim Hjerrild, som trådte tilbage i november 2006.

Niels Glahn kommer fra en stilling som undervisningskonsulent i Undervisningsministeriet, hvor han har været ansat siden 1996 afbrudt af 3 års orlov, hvor Niels arbejdede i Kosovo for produktionsskoleforeningen og Danida.

Niels Glahn har de sidste 3 år primært beskæftiget sig med erhvervsuddannelserne og har tidligere haft produktionsskoler og Den Fri Ungdomsuddannelse som områder.
Inden Niels Glahn kom til Undervisningsministeriet, var han forstander for produktionsskolerne i Holbæk og Tølløse.

Niels Glahn er uddannet lærer og har varetaget en række tillidshverv som bl.a. formand for forstanderkredsen af produktionsskoler, bestyrelsesmedlem i NGO Axis og senest som formand for LC-klubben i Undervisningsministeriet.

Niels er 52 år, gift med Bente Glahn, afdelingsleder i Dansk Røde Kors og har 3 børn.

Rød pilFolkehøjskolernes Forening i Danmark