Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Nyhedsbrev fra Peoples Climate Action

18. maj 2009


People’s Climate Action (PCA) har udsendt sit første nyhedsbrev. Nyhedsbrevet fortæller bl.a. om forskellige workshops, møder og rådgivningstilbud.

PCA har nu bemandet sit sekretariat fuldt ud:
- sekretariatsleder Lene Vennits
- sekretariatskoordinator Gitte Werner Nielsen
- projektrådgiver Casper Mortensen
- kommunikationsansvarlig Janne Aagaard
- studentermedhjælp Aske Steffensen 

I det første nummer af PCA’s nyhedsbrev fortæller de bl.a., at der den 27. maj kl.a. 10-16.30 er en workshop for ansøgere fra tredje runde. Workshoppen er en mulighed for at netværke med andre projekter og få inspiration og feedback på projektbeskrivelserne.
Dagen før - tirsdag den 26. maj fra kl. 15-17 - er der fællesmøde for alle medlemsorganisationer People's Climate Action sekretariatet på Nørrebro.

PCA’s sekretariat indbyder til åben rådgivning. Rådgivningens formål er at skabe et endnu bedre projekt med nye vinkler, samarbejder og synergien til andre spændene/lignende projekter. Vi giver ikke en facitliste, men I kan få sparring, fagligt input og konkrete redskaber og metoder til at styrke projektet.
Der er ikke sat dato på næste møde, men man kan få det oplyst ved henvendelse til sekretariatet.

Køn, kvinder og klima
Nyhedsbrevet fortæller også om nogle af de projekter, som PCA støtter økonomisk, bl.a. dette, som en af DFS’ medlemsorganisationer, KULU, står for:
”København, Valby og Århus er bare tre af de 14 byer, der har sagt ja til fotoudstillingen ”Køn, kvinder og klima” fra Kvindernes U-Landsudvalg, og det ganske få uger efter lanceringen for få uger siden. Invitationerne blev målrettet de cirka 35 klimakommuner og energibyer, og så begyndte telefonen at kime…”