Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Nyindstiftet kulturpris til demokratiforsker

6. juli 2006

Med Dansk Oplysnings Forbunds nyindstiftede kulturpris hædres institutleder og lektor ved Danmarks Pædagogiske Institut, dr. pæd. Ove Korsgård for sit skelsættende arbejde med problemstillinger inden for folkeoplysning og demokrati.

(Denne nyhed er ved en teknisk og uoprettelig fejl dateret 6.7.06. Den rigtige dato er: 19. maj 2006)

Dansk Oplysnings Forbund ønsker at belønne Ove Korsgaard for hans arbejde og engagement, der blandt andet har været udmøntet i flere bøger og videnskabelige værker samt en omfattende foredragsvirksomhed om dansk voksenoplysning.

I de senere år har Ove Korsgaard været stærkt optaget af spørgsmål om national identitet og medborgerskab. Spørgsmål som i disse års stærke polarisering mellem etniske grupper har fået en uhyggelig aktualitet. På denne baggrund har Ove Korsgaard foreslået, at danskernes kulturkanon ikke alene bør handle om kulturprodukter skabt af danskere, men om fælles politiske værdier, der binder os sammen.

Dansk Oplysnings Forbund ønsker med kulturprisen til Ove Korsgaard at støtte hans indsats for at skabe et Danmark som et folk af danske, uanset religion eller fødested.

DOF-prisen på 25.000 kr. overrækkes på Dansk Oplysnings Forbunds landsmøde på Scandic Hotel Bygholm Park i Horsens lørdag 20. maj 2006 kl. 16.30 af formand Ingolf Christensen og motiveres af direktør Ole Vig Jensen.

Rød PilMere om Ove Korsgaard